Eliminer stress og rens deg for avfall

Mage og tarmproblemer 

 

«Å ha en god venn er som å ha god tarmhelse – du vet ikke hva den er verdt før du har mistet den.»  

(Omskrevet av Bergen Helhetsklinikk etter C.C. Colton)

 

Mage og tarmproblemer har nå ifølge medier blitt den nye folkesykdommen.  Så mange som en av ti har vondt i magen hver dag.  Dersom du opplever å ha daglige magesmerter vil det påvirke mange livsområder og begrense livsutfoldelse og muligheter i livet. Det vil påvirke den enkelte på arbeidsplassen, sosialt og familielivet.  

Pasienter kan ha mange symptomer i forhold til mage og tarm, uten at dette slår ut som målbare avvik i prøvesvarene hos legen. 

Det er åpenbart at endringene i kosthold, matvarekvalitet og tilgjengelighet av ferdigmat, sukker og brus gjør noe med magene til folk.  Noen tåler et dårlig kosthold dårligere enn andre, og får sterkere symptomer. 

Det er en del uheldige livsstiler som skaper problemer for tarmsystemet. Det hele er komplekst og derfor individuelt ut i fra den enkeltes situasjon, og krever individuell oppfølging.  Generelt kan vi si at faktorer som stillesittende arbeid, stress, sukker, kaffe og bearbeidede matvarer med fremmede bakteriekulturer som f.eks. salmonella og campylobacter kan skape problemer.  Dette kan gi oss problemer som irritabel tykktarm, forstoppelse, diare og soppdannelser i tarmen.

Tarmens naturlige mønster blir forstyrret og etter hvert forandret av feilernæring.  Slagg og forsteinete substanser inne i tarmens bittesmå utposninger forhindrer tarmens naturlige arbeid. Transporten av tarminnholdet blir forsinket og kan stoppe opp på veien mot endetarmens åpning. Endring av bakteriefloraen kan føre til diare og gi grobunn for soppangrep som trives godt i det endrede nå sure miljø.

 

Vår levestandard og levemåte har endret seg drastisk de siste tiårene. 

Konsekvensene påvirker vår helse og våre kropper.  Det er noen faktorer som er helt spesielle i menneskets historie: 

 • Vi bor i byer og i tette hus
 • Vi bor i byer med forurensing
 • Vi koker og steker maten vår
 • Vi stresser 
 • Vi tenker mye på alt vi må, bør og skal 
 • Noen putter mat inn i mikrobølgeovnen og dreper all næring
 • Noen beveger seg for sjelden og lite
 • Noen røyker
 • Noen drikker mye alkohol

 

Dette betyr at det både er fysiske og psykiske belastninger som øker. 

Konsekvensen av dette er en kroppslig mekanisme som handler om at kapillærene blir innsnevret, og dette handler om de tynneste blodårene vi har i kroppen. Det er her blodet avgir oksygen og næringsstoffer til vev og celler. 

Over tid vil dette føre til oksygenmangel, og det blir dannet for mye syre. Dette fører til voldsomme belastninger på kroppen, og dette påvirker vår helsetilstand uheldig. 

Livsviktige organer som tarmsystemet kan bli rammet av denne uheldige utviklingen, og det kan danne seg kroniske betennelser, allergier, eksem og mage – tarm plager, samt mye annet. 

For å forebygge eller behandle livsstilssykdommer er det viktig å ta tak i livsstilen, samt finne sin egen individuelle livsstil som fungerer. 

Både tarmskylling og visse naturprodukter kan virke svært godt sammen med livsstilsendring. 

Mange kan få hjelp ved å legge om kostholdet, livsstilen og det er en god ting å gå til colon hydroterapi behandlinger for tarmrensing slik at bakteriefloraen kan få en ny start.  Colon Helseklinikk i Bergen legger vekt på oppfølging av pasienter videre og ønsker å bidra til at pasientene får bedre livskvalitet og mager de kan leve godt med. 

Det anbefales å bruke probiotika av god kvalitet, både en flytende som virker fra munn til magesekk, og en spesielt dobbeltinnkapslet probiotika som først virker etter passering av magesekken.  I Colon Helseklinikk har vi i flere år testet de produktene vi nå selger, og i tillegg har vi en flytende variant som er svært anerkjent og brukes på den største colon hydroterapi klinikken i Norge. 

Det heter seg at i en frisk tarmflora er det cirka 80 prosent hjelpende bakterier (melkesyre) og cirka 20 prosent belastende eller nøytrale bakterier. En balansert tarmflora har stor betydning i forhold til immunforsvar, helse og velvære.  

Dersom du har det vanskelig med disse plagene er det viktig å ta i mot støtte og hjelp. Gi aldri opp! Ha fokuset på mulighetene, for det er mange som har hatt alvorlige mage- og tarmplager som har blitt symptomfrie og friske. 

Disse har uten tvil gjort ulike tiltak og gått til handling. De har gjerne tatt imot helserådgivning eller lest seg opp på dette fagområdet og prøvd ut ulike kosthold for å finne hva som virket best for dem. Det er lite klokt å fortsette akkurat som før. En justering må til, og det er alltid lettere med støtte fra noen som kan noe om det. Det er mye kraft i å si nei til de ting du har tillatt deg som er skadelig for kroppen, og denne kraften kan gi deg mye selvstøtte i arbeidet med å bli en mer vital og frisk utgave av deg selv. 

Skadelig stress påvirker på ulike vis, og mange kjenner det i mage og tarm. Så ta vare på deg selv, pust og skap gode øyeblikk sammen med dem du er glad i. 

Stillesittende rompestomper får mer tarmplager enn de rompene som får beveget seg jevnlig.  Så mosjoner, tren og skap gode ritualer rundt bevegelse, så vil kroppen belønne deg med mindre symptomer og mer signaler på velvære. 

Det er ekstremt viktig med nok væske, da kroppen består hovedsakelig av vann. Dermed skal væsken også være vann, og det er ikke noe alternativ med brus, kaffe eller andre vanndrivende eller sukkerholdige drikker. 

Sukker er en helt klar fare for mage og tarm, og det er påvist en rekke helseproblemer med det økende inntaket av raffinert sukker. Dag Viljen Poleszynski og Iver Mysterud skriver i boken «Sukker en snikende fare» 350 sider om hvor store skadelige ringvirkninger sukker faktisk har. Så har du plager med mage og tarm er noe av det første tiltaket du kan gjøre være å kutte ut sukker. 

Ved stort sukkerinntak er det ofte mye sopp i tarmene som skriker etter mer sukker, og det vil merkes som en enorm sukkertrang som kan defineres som en avhengighet dersom visse kriterier er til stede. Dersom det har blitt slik for deg, kan du få god hjelp via tarmskyllinger, probiotika, aloe vera drikke og gjerne støttende terapi hos våre kollegaer i Mentora.no. Colon Helseklinikk og Mentora har sykepleiere og profesjonelle psykoterapeuter, som kan hjelpe deg til å komme i balanse og kutte matvarer som trigger sukkeravhengigheten. 

Stadig flere forskningsresultater og litteratur kommer frem til data som viser hvor viktig tarmfloraen og tarmfunksjonen har å si for vårt velvære og helse. Forskerne har funnet at bakteriene i tarmen kan produsere eller øke produksjonen av substanser som kan påvirke kroppen, og i tilfeller med usunn og dårlig tarmhelse kan giftige avfallsstoffer komme over i blodet. Konsekvensene av dette kan trolig gi svar til mange nye kroniske tilstander som det har vært vanskelig å kurere og finne svar på til nå. Heldigvis pågår det mye forskning på disse områdene.

Stadig flere forskningsresultater kobler ulike lidelser, som fibromyalgi og IBS, til en kronisk, lavgradig betennelsesreaksjon i kroppen.  Bakterier fra tarmen mistenkes å kunne forårsake en slik betennelsestilstand i kroppen. Forskere mener at tarmbakteriene spiller sentrale roller i forhold til tarmplager som tarmkreft, irritabel tarm (IBS), inflammatorisk tarmsykdom (Chrohns sykdom og ulcerøs colitt), kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, autisme, overvekt og psykiske lidelser som depresjon og angst. 

 

Colon hydroterapi kan hjelpe i forhold til disse plagene: 

Under er en liste over plager, og vi har utdypet noen av de mest vanlige problemene. 

Dersom du lider av noe under på listen kan Colon Hydroterapi ha en heldig effekt. 

Virkemåter – hvem kan vi hjelpe?

 • irritabel tarm syndrom (IBS)
 • forstoppelse/diare eller treg mage 
 • magesmerter/oppblåst mage / luftdannelser
 • energimangel
 • overvekt/sukkeravhengighet
 • dårlig ånde
 • hodepine/migrene
 • smerter i muskler og ledd
 • søvnløshet
 • stress/angst
 • tretthet
 • undervekt
 • angst/depresjoner
 • parasitt infeksjon
 • svak virkende tarmsammentrekning/peristaltikk
 • ulcerøs kolitt IKKE akutt tilstand
 • diverticulitis
 • hudsykdommer, psoriasis, eksem, acne / uren hud 
 • soppovervekst, candida albicans
 • matintolleranse/matallergi
 • reumatiske sykdommer, vond i muskler og ledd
 • tømming før undersøkelser: røntgen av tykktarmen, colonscopi, rektumscopi

 

Candida, sopp og parasitter

 

Voksne har over 1 kilo bakterier i tarmen.  Det finnes over tusen bakteriearter i tarmen, men det er kun 4-500 stk som er identifisert. 

Alle levende organismer er vertsfamilier for usynlige mindre organismer som både støtter vårt livsgrunnlag, og samtidig kan true livskvaliteten gjennom ubalanse og overvekst. 

Avfallsstoffene i tykktarmen vår utgjør perfekte omgivelser for mange parasitter. Et eksempel er innvollsormen Giardia som vi får i oss når vi spiser mat som ikke er ordentlig stekt eller kokt, eller spiser frukt og grønnsaker som ikke har blitt vasket godt nok. 

Gamle vannrør kan være sykdomsfremmende på grunn av forurenset vann. Derfor er en viktig prioritering når du renoverer et gammelt hus å skifte vannrørene i hele bygget. 

Overvekst av mageparasitter og sopp er små, levende mikroorganismer som kan føre til celleskade i kroppen vår. Før sykdom oppstår er det alltid en celleskade som følge av mikroorganismer, mangel på næring, mangel på O2 eller opphopning av avfallsstoffer. 

Opptil halvparten av avføringen er bakterier, og dersom det er en ubalanse i tarmens mikrobiologi vil det bli en voldsom vekst av bakterier, sopp som for eksempel candida og parasitter. 

Dette kan videre føre til en hel rekke plager og ubehagelige tilstander. Det forskes mye på sammenhengene med ulike symptomer, tilstander og diagnoser.  Om noen år vil det kanskje være allment akseptert at tarmhelsen er utgangspunkt for vår totale helse. 

Det er en del av historien at mennesker fornekter og har motstand mot at bakterier, hygiene og renhet skal ha noen helbredende funksjon. I dag er vi enige om hvor viktig tannhelsen er for hele vår helsesituasjon, og det er ingen som uroer seg for om tannkremen skyller bort noen gode enzymer.

Om vi går lenger tilbake i sykehusenes historie ble det en revolusjon da helsepersonell begynte å ta bakterier på alvor, og vasket hendene og desinfiserte sår og operasjoner. Blant annet ble det ikke så risikabelt å føde som det hadde vært. Nå er tiden inne til å ta på alvor at vi er levende organismer som er vertsfamilier for milliarder av bakterier, og da er det viktig at det er en balanse som fremmer helse og ikke sykdom. 

Når det gjelder tarmhelsen er det fortsatt mye fornektelse og motstand blant mange. Det er tabu blant mange, mens andre har blitt frigjorte og ser det som en naturlig del av kroppen og livet. Faktum er at problemer i forhold til mage og tarm har eksplodert, og da er det ansvarlig å ta forholdsregler, forebygge og vedlikeholde denne delen av kroppen, slik vi gjør med andre deler. 

Forstoppelse og diare vekselvis eller alene svært vanlig. Det selges mye avføringsmidler og helsekost for å avhjelpe dette. Over tid kan dette gi uheldige virkninger og skape avhengighet. En skånsom tarmskylling gir en bedre virkning, og en ny start for hele apparatet av systemer som kroppen består av. 

Enkelte produkter som probiotika av god kvalitet og aloe vera drikker kan være svært bra, sammen med et godt kosthold og en balansert livsstil.

Det er akseptert at problemer med mage og tarm gir symptomer som gass i magen, oppblåsthet, luftsmerter og rumling / ulyder, da dette er helt åpenbart da plagene faktisk skjer i mage og tarm. Det er ikke like åpenbart at ubalanse i tarm kan påvirke resten av kroppen. Derfor er det veldig positivt at forskning nå gjør store fremskritt der de påpeker sammenhenger og ringvirkninger til hele kroppen fysisk og psykisk. 

Det er mye som tyder på at slitenhet, muskel og leddsmerter, stivhet, urolig nattesøvn – med andre ord en generelt nedsatt allmenntilstand, kan knyttes til tarmdysbiose, som er benevnelsen på en ubalanse i tarmens mikrobiologi. 

Tall fra NAV viser at fire av ti sykemeldinger skyldes slapphet, trøtthet og utmattelse. Vi vet at med feil kosthold, en usunn livsstil med for mye stress og negativt fokus sammen med en ubalanse i den sensitive tarmfloraen, samt oppvekst av sopp, vil mennesker kjenne på en voldsom slitenhet. Ved inntak av mye sukker virker dette som supergjødsel på soppen i tarmene, og det vil skje en oppblomstring av Candidasopp. Det er visse matvarer som kan forverre slike tilstander, som for eksempel sukker / fruktose, gjær, melkeprodukter og rødt kjøtt. De som lever med disse plagene og fortsetter sin livsstil vil åpenbart ikke bli bedre uten at de gjør endringer.  En colon hydroterapi behandling vil være en god starthjelp på en ny sunn fase i livet.  

En renset tarm kan gi et nytt utgangspunkt og være en ny start for en bedre helse.  Ved hjelp av colon hydroterapi behandlinger kan du få fjernet gamle slaggrester som sitter fast inne i tykktarmen.  Gamle rester av avføring kan hardne i tarmenes krinkelkroker, og denne massen vil bidra til at tarmmiljøet blir surt (lavere pH).  

Candidasoppen trives best i et surt miljø. Det finnes mange ulike typer candida, og dette er det vanligvis opptil den enkelte å lese seg opp på.  Alternativet er å oppsøke fagpersonersom er spesialister på dette.  Mennesket er en levende organisme som består av tarmsystem som inneholder organismer som lever og formerer seg. Disse trenger et helt spesifikt miljø for å trives, og det gjelder både sopp, bakterier, virus og parasitter. Vi har til enhver tid milliarder av mikrobestanddeler i kroppen. 

Vi er helt avhengig av dette indre livet i oss for å kunne leve i vårt ytre miljø. Samtidig kan det åpenbart bli ubalanse eller for mye av visse skadelige organismer, og da blir dette belastende for kroppen som helhet. Dermed gjelder det å bruke både kunnskap og fornuft til å finne ut hva som virker for din kropp, samt en balanse i levemåte. 

Det som skjer i tarmen vil komme til uttrykk på huden. De fleste som har hudproblemer; kviser, uren hud, eksem og psoriasis, merker selv at det har sammenheng med hva de spiser og hvordan de har det. Avfallsstoffene etter mikrobene går ut via nyrer, lever, lunger, spytt og hud. 

En rengjøring av veggene i tykktarmen er av avgjørende betydning for normalisering av tarmfloraen. Gamle slaggrester inne i tarmveggen skaper ulike belastninger som virker sammen. Blant annet blir tarmmiljøet for surt, og det blir en ubalanse i bakteriefloraen.  Det dannes da ofte vond lukt (metangass).  Candidasopp vokser mest i et surt miljø. 

En rengjøringsprosess i tarmen kan sammenlignes med en grundig tannrens hos tannlegen. Det er som nevnt bedre å fjerne plakk og bakterier, selv om det forsvinner noen nyttige enzymer.  Ved tarmskylling blir tarmen renset for potensielt helseskadelig avfall, og det kan etablere seg en frisk og normal tarmflora. 

Colon hydroterapi er en skånsom skylling av tykktarmen der tarmfloraen får en ny start.  Etter behandling anbefaler vi at du kjøper med deg rensende og oppbyggende produkter, og du blir anbefalt og bruke en spesiell dobbelt innkapslet probiotika som først virker etter at den har passert magesekken. Dette bygger opp tarmhelsen og vil kunne gi et optimalt utgangspunkt videre. Det er selvsagt viktig at du tar vare på deg selv med god næring, mye vann og en balansert livsstil etterpå. 

Velkommen.

Add a comment

*Please complete all fields correctly