Alt du trenger vite om tarmskylling eller colon hydroterapi – anbefalt for immunforsvar, helse og livskvalitet

Bergen Helhetsklinikk As 

Colon – Body – Mind konseptet

Hjelp til optimal helse og livskvalitet via livsstilsoppgradering

Gjennom 15 år har konseptet til Bergen Helhetsklinikk utviklet seg og funnet sin form med  Colon – Body – Mind konseptet.

Bergen Helhetsklinikk As er en klinikk som behandler pasienter med psykologiske og somatiske problemstillinger. Vi har en helhetlig tilnærming i vår behandling av pasienter, hvor de somatiske symptomer blir forstått og behandlet både fysisk og psykisk, da vi ser dette som en sammenheng der det fysiske og psykiske gjensidig påvirkes i organismen. Konseptet representerer til sammen en helhetlig oppfølging med behandling, veiledning og terapi.  Vi har som mål å gjøre våre kunders liv bedre ved å bedre helse og optimalisere livskvaliteten. 

Bergen Helhetsklinikk jobber for bedre helse og livskvalitet. Vi ønsker å møte mennesket der det er i sin prosess og gi den individuelle hjelpen som treffer den enkelte best. Vi har erfart at en stor pasientgruppe ikke får den hjelpen de trenger fra det offentlige til tross for at det finnes gode løsninger.  Vi er opptatt av sammenhengen mellom fysisk og psykisk, følelser, tanker og kropp, tarmhelsen og hvordan det påvirker resten av oss, mat og helse og sammenhengen mellom hvordan vi har det og vår livsstil. 

Vi jobber helhetlig med helse, og inkluderer både der fysiske og psykiske, samt ytre faktorer som situasjon, miljø og påvirkning. Vi er overbevist om at alt dette henger ufravikelig sammen, og vi er samtidig påvirkelige for andre forhold i livet og hverdagen. Tanker, følelser og kropp henger tett sammen og påvirker gjensidig. Derfor tilbyr vi som de eneste et tilbud med psykoterapi, coaching og veiledning i forhold til mental trening og psykisk helse, samtidig som vi tilbyr vår grunnleggende behandling colon hydroterapi med komplett behandlingsplan inkludert produkt og tjenesteanbefaling som bl.a. kan innbefatte kostholdsveiledning, livsstilsveiledning, helsecoaching og aktivitetsplan. 

Vi tilbyr et unikt helse og livsstilskonsept med en totalløsning for mental og fysisk helse som ingen andre har!

Vi ønsker å tilby den ypperste kvalitet, god informasjon, gunstige åpningstider og fleksibilitet. Vi er opptatt av å gi deg som kunde en svært positiv opplevelse, og vi vet hvor viktig kunderelasjonen er vårt arbeid og jobber stadig med å styrke denne. 

 

Bergen Helhetsklinikk skal tilby en helhetlig helse og livsstilstjeneste med fokus på forebygging, velvære, stressmestring, helseplager og endringsarbeid, for å bidra til å gi folk en bedre helse og økt livskvalitet. 

Vi er Colon, Diva og Mentora og tilhører alle konseptet Bergen Helhetsklinikk. Vi ønsker å bidra til bedre helse og livskvalitet, og vi har verktøy som virker. Bergen Helhetsklinikk bidrar til helse og livskvalitet ved å støtte, veilede og behandle. Vi kan derfor aktivt forebygge nye helseplager, lindre symptomer og skape grobunn for en bedre helse og livskvalitet her og nå. Vi er unike på helhetlig hjelp, og vi ønsker å tilby deg det lille ekstra som gir deg helsegevinst. 

Bergen Helhetsklinikk tilbyr et helt unikt konsept med et komplett sett av tjenester og produkter som gir kundene et helhetstilbud, hvor sammenhengen mellom fysisk og mental helse knyttes sammen gjennom behandling, veiledning og terapi. 

Vi vil hjelpe våre kunder med å forbedre sin psykiske og fysiske helse, optimalisere den og med dette proaktivt bidra til at kunden kan forbedre eller beholde sin gode helse så lenge som mulig. Bergen Helhetsklinikk fungerer slik som et supplement og alternativ til helsevesenet, og vil bistå der pasientene ikke får den hjelpen de trenger, og møte dem med å tro på dem og ta dem på alvor. Gjennom behandling eller terapi, sammen med en god relasjon, en grundig kartlegging og en god behandlingsplan der vi ser hele mennesket både i forhold til kropp, tanker, følelser og ytre faktorer i livet, kan endringer bli mulig. 

Formål 

Formålet er å kunne gi våre kunder et bedre liv. Vi jobber for helse og livskvalitet, og vil støtte deg til å ta vare på deg selv og livet ditt. 

Vi har en genuin interesse for deg og ditt liv, og vil med vårt engasjement og interesse for hva som virker og gir effekt, møte deg på dine premisser og se deg og dine behov i lys av din situasjon og helsemål. 

Vi vil følge deg tett opp som kunde om ønskelig, og det er også helt ok om du bare vil benytte deler av vårt tilbud og ikke har behov for hele tilbudet. 

For deg som ønsker en helhetlig oppfølging kan vi identifisere helsesituasjon, spisevaner, tilføre kunnskap om kosthold og andre faktorer som er aktuelle for deg, samt hjelpe deg til en optimal tarmhelse som vil påvirke hele helsespekteret. I tillegg vil du kunne nyte godt av den sterke kompetansen i avdeling Mentora, der psykolog, coacher og terapeuter kan tilby individual-, par eller gruppeterapi, samt workshops, grupper og kurs. 

Terapeutene som jobber med Mind vil også bidra med hjelp til dem som har behov for å finne sammenhengen mellom mentale strategier og fysiske plager, få mer selvinnsikt og oversikt over seg selv alene og sammen med andre. 

Helheten og avdelingene

Bergen Helhetsklinikk leverer tjenester, produkter og kunnskap av høy kvalitet. Vi har et engasjement for helhetlig helse, med en overbevisning om at alt henger ufravikelig sammen, er dette tilbudet det eneste med psykoterapi, coaching og veiledning for mental trening og psykisk helse i tillegg til behandling med fokus på roten til hele den fysiske helsen, nemlig tarmhelsen. Colon hydroterapi har en rekke påviste og gunstige fordeler. Vi anbefaler alle å forebygge helseplager ved å ta en kur med behandlinger med jevne mellomrom. De som har tatt en behandling kommer tilbake. 

Colon – Body – Mind helheten  skal med sine produkter og tjenester, bidra til synergieffekter og at hele mennesket blir ivaretatt. .  

Terapeutene i Mind kan også bidra til hjelp med det som handler om vaner, mønster, uferdige aspekter, mentale sperrer og blindsoner.  Totalt sett kan dette sammen gi en helt ny start, og livet kan bli lettere og bedre å leve til tross for eventuelle tap og vansker. 

De tre avdelingene gir sammen fokus på hele mennesket, med utgangspunkt i kundens tarmhelse og videre kunnskapen om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helsetilstand. SåBra helseklinikk vil gi sine kunder et alternativ til behandlingsformer innen helse, kropp og kosthold. De vil kunne behandle et bredt spekter av kunder med en rekke behov og problemområder med mulighet for tett oppfølging av samarbeidspartene i helsevesenet. 

Med sine tre avdelinger, tilbyr Bergen Helhetsklinikk et helhetlig tilbud hvor de kan hjelpe kunden over tid og skape sterke relasjoner mens vi bidrar til støtte for at kunden kan takle de ulike utfordringene, fasene og helsesituasjonene som oppstår i et menneskeliv. 

Individuelt behandlingsopplegg og helhetlig oppfølging

Samtlige kunder vil få innføring og tilbud om hjelp gjennom et helhetlig apparat, basert på kartleggingssamtale med behovsretning ved første besøk, eller basert på utfylling av et elektronisk kartleggings og behandlingsskjema. 

De pasientene som ønsker det eller har behov for det vil få utarbeidet et detaljert behandlingsopplegg med oppfølging, produktbehov og anbefalinger, samt muligheter for optimal støtte fra hele det tilgjengelige apparatet som klinikken tilbyr. 

Ved hjelp av et detaljert utfylt kartleggings og behandlingsskjema, vil både kunden og behandleren sammen kunne identifisere alle behov og sette opp en god plan og finne retningen fremover.  Ofte er det noen nødvendige endringer som må til, og enda oftere er det kun justeringer som likevel er så viktige at de får stor effekt på helsen. 

Vi vil ta vare på våre kunder og forsikre dem om at de kan få hjelp og oppfølging videre. Vi ønsker et langsiktig kundeforhold, der du som kunde skal bli ivaretatt og føle deg trygg. 

Som et helhetsprodukt tilbyr vi også pakker med Livsstilsprogram og Vektreduksjonsprogram.  Disse gjennom helheten der klientene benytter seg av hele tilbudet. 

Målet er balanse

Livet leves best i balanse, der en samtidig er i stand til å leve ut grader og ytterpunktet. For eksempel er det best å være i balanse store deler av tiden uten stress, men det er en fordel å kunne være i stand til å takle en stressfylt situasjon om den oppstår. Det er også viktig å kunne være i stand til å hvile, gjøre lystbetonte aktiviteter og ha ro nok til at du får en god og dyp søvn.  Gjennom veiledning, coaching eller terapi, alene, sammen med partneren eller i en gruppe eller på et kurs, kan du trene, lære og bli mer oppmerksom på hva som virker best og hva du kan gjøre for å være mest mulig i balanse. 

På samme måte som det er viktig med balanse i livet mentalt og psykisk, trenger kroppens indre en balanse for å fungere optimalt.  Kroppen er fantastisk intelligent og sterk, og gjør alt den kan for at de viktigste livsfunksjonene skal ha den riktige balansen. Det er for eksempel livsviktig at blodet er i balanse, og kroppens indre«helseapparat» vil gjøre de riktige prioriteringene for at du skal ha balanse i de viktiigste systemene som gjør det mulig å leve. Dersom vi utsetter oss for mye belastning som for eksempel et næringsfattig og dårlig kosthold, ingen helsefremmende tiltak,  lite aktivitet, lite søvn, konflikter, isolasjon, negativt og destruktivt fokus og en har et strengt og kritisk tankesett i forhold til seg selv og andre, vil det totalt sett tappe oss for krefter. Det vil skje effekter av dette som gir ulike symptomer og plager, da kroppen naturlig vil reagere og heller ikke har kapasitet til å ta seg av alt.  

Det viser seg også at en sunn og balansert tarmflora er svært viktig for helsen og eventuell sykdomsutvikling.  Den gode nyheten er at det finnes løsninger og hjelp å få. Med utgangspunkt i tarmhelsen, der vi tilbyr colon hydroterapi , tilskudd av gode og livsviktige bakterier (prebiotika og probiotika) og rensende produkter for hele tarmsystemet og fordøyelsen, vet vi at dette vil påvirke deg positivt både fysisk og psykisk. Videre vil justering av livsstil, kosthold, aktivitetsnivå og eventuelle andre krevende aspekter i livet bli tatt tak i om ønskelig og nødvendig. Det er selvsagt du som skal ha et ønske om dette, og som skal leve ut endringene. Vi skal støtte og hjelpe deg på veien. 

Når vi ser på hele mennesket er det første steget faktisk det letteste. Du bestiller en colon hydroterapi time hos oss i Colon, og du følger råd og veiledning om hva du trenger av støtte produkter, justering av diett eller livsstil. Kanskje har du det helt topp, og da kan du benytte deg av kun det du ønsker av tjenester. Colon hydroterapi er bra for alle, og det gjelder også de energigivende og rensende produktene vi tilbyr. Når det gjelder coaching og terapi så er det også svært interessant når livet er godt. Det er da du virkelig kan få mer ut av ditt potensial, drømmer og mål. 

Vi lover at vil uansett behov og situasjon skal støtte og hjelpe deg gjennom din egen vekst- eller endringsprosess. Vi er her for at du skal lykkes med å få en balanse i forhold til deg og ditt liv. 

Allerede nå kan vi slå fast at vi betyr så mye forskjellig  for veldig mange fornøyde kunder. 

Ta helsen et steg videre

Nå har du muligheten til å optimalisere din psykiske og fysiske helse. Du har muligheten til å få sterke relasjoner med profesjonelle og kunnskapsrike behandlere eller terapeuter som ser deg og har erfaring med andre som har lignende situasjon som deg. 

Vi vil gjerne invitere deg til å bli med i et unikt og positivt apparat der vi jobber for din helse og livskvalitet. 

 

Du har bare ett liv  

-TA GODT VARE PÅ DET! 

 

Det er nå du lever – 

-GOD HELSE ER UERSTATTELIG

 

Hvem er våre kunder                            

Vårt tilbud strekker seg mot alle voksne personer, da alle har et fordøyelsessystem og en tarmhelse som bør bli ivaretatt. Våre kunder kommer for forebygging, behandling av plager, velvære og skjønnhet m.m. Det har blitt godt kjent hvilken viktig rolle kosthold, stress og livsstil har for tarmhelsen, og hvor viktig det er at tarmhelsen er i balanse da denne henger tett sammen med vår funksjonsevne både fysisk og psykisk. Derfor har colon hydroterapi blitt populært og naturlig, og det er en behandling de fleste gleder seg til. 

I vår kundebase har vi de fleste yrker representert, med både typiske belastende og stressfylte yrker som håndverkere, meglere, finans, selvstendig næringsdrivende, og vi har svært mange fra helsesektoren, både leger, sykepleiere og rådgivere.  Ellers er de fleste yrker representert. Det samme gjelder interesser, livsstil, sunnhet og behov. Vi har kunder som er svært sunne og har superhelse, og vi har kunder som har større og sammensatte helseplager. De aller fleste har en gjennomsnittshelse, og hver eneste en blir møtt personlig der vi ser på hvordan akkurat denne personens situasjon er. 

Vi har en stor kundegruppe som prioriterer å ta vare på seg selv på en naturlig og skånsom måte. De ønsker å forebygge helseplager, og er sunne og friske. De har mye kunnskap om helse og de er bevisste på hvordan de vil ha det i livet. Disse kundene er opptatt av forebygging, og bevisste på at en ren tarm forebygger tarmkreft. De ønsker sterkt å holde seg friske, og gjør riktige valg i forhold til helsen sin. De er opptatt av personlig utvikling og vekst og ønsker en optimal helse og høy livskvalitet.

Videre er den aller største kundegruppen dem med helsemessige plager. De sliter med en rekke plager og symptomer, men har ikke fått hjelp av det offentlige helsevesen. De har i perioder følt seg gitt opp av helsevesenet, og de har kanskje til tider gitt litt opp selv også. Hos oss har de fått håp om å bli kvitt plagene, og erfart at det raskt har blitt bedre og ofte helt bra. 

Det er mange som kommer til oss fordi de ønsker vektreduksjon og vektkontroll. Tarmhelsen er selve utgangspunktet for suksessfullt vekttap, og opprettholdelse av effekten. Dette kan forsterkes ved hjelp av produkter og veiledning, coaching eller psykoterapi (samtaleterapi). 

Og så har vi enda en spennende kundegruppe. Dette er selvbevisste, endringsvillige og læringsvillige mennesker. Det er kunder som vil respondere godt på å jobbe med seg selv i individual, par- eller gruppeterapi, for å sortere og bli mer bevisst egne tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger. De er dessuten nysgjerrige og har ofte fått med seg hvor populær og vanlig våre tilbud faktisk er. 

 

Samarbeid med helsevesen og alternativ medisin 

Bergen Helhetsklinikk samarbeider med helsevesenet, og har allerede mange kunder som jobber i helsevesenet, både sykepleiere, leger og spesialister. 

Vi ønsker å knytte til oss enda flere samarbeidspartnere som fastleger, ernæringsfysiologer, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre spesialister og i det offentlige helsevesenet. Vi kommer gjerne på et besøk for å fortelle om vårt tilbud, og vi kan gi gode løsninger for samarbeid der pasientene får rabatt eller vi kan gi tilbake rapporter over våre funn. Vi ønsker å bidra til å hjelpe pasientene best mulig med den delen vi kan best, og vil gjerne dele dette med helsepersonell etter samtykke fra pasienten. Vi ønsker oss fortsatt samarbeid med flere aktører i helsevesenet, samt utøvere i behandlingssenter og helsehus.

Vi jobber også sammen med andre faggrupper som naturterapeuter og alternative behandlere. Det kan for eksempel være de som er utdannet biopat, refleksolog, homeopat, osteopat, akupunktør og ulike muskelterapeuter.  

Vi er også interessert i gode ambassadører som jobber i treningssentre, frisørsalonger, skjønnhetssalonger, hotell og turisme, kursholdere i ulike slankekonsepter, ernæringsfysiologer og terapeutiske senter.   

Vi kan bidra med hjelp når pasienten trenger psykoterapi, da vi har gode relasjonsterapeuter og psykoterapeuter som hypnoterapeut, kognitiv terapeut og gestaltterapeuter i avd. Mentora. I Mentora jobber det psykoterapeuter med mye erfaring, og de kan tilby deg terapi, veiledning, coaching, grupper, workshops og kurs, alt etter ditt behov. 

Når en pasient viser tegn til inflammasjon (betennelsestilstand), utmattelse eller sliter med mage og tarmplager uten at det er noe mer å gjøre etter endt undersøkelse uten funn, så kan vi tilby hjelp til pasienten. Vi har kapasitet og ressurser til å se helhetlig på helse og livssituasjon, tilby veiledning og oppfølging innenfor livsstil, kosthold, aktivitet og vi gir tarmhelsen en ny start gjennom å grunnleggende tilby colon hydroterapi og tilføre pre- og probiotika, sammen med evnt. andre supplement som ansees som nyttig etter en grundig kartlegging.  

 

COLON

Bergen Helhetsklinikk avd. Colon

Colon er spesialisert på å optimalisere tarmhelsen, for slik å gi alle de effektene og helsegevinstene som følge av en sunn tarmflora og god mage – tarm helse.  

Colon jobber for helsefremming, kompetanseformidling, veiledning og oppfølging innen tarmhelsens potensial og behandling av tarmhelse. 

Velkommen innom oss! Få effekt fra første behandling med colon hydroterapi – den optimale tarmrensen for helse og velvære. 

Fakta om tarmen

 

 • Tarmen har sin egen hjerne. 
 • Fordøyeleseskanalen er kroppens største hormonprodusent. 
 • De fleste immunceller befinner seg i tarmveggen. 
 • Det er ti ganger så mange bakterier i tykktarmen som celler i hele kroppen. 
 • Alle disse elementene opererer som helhet og deler på en gang og kommuniserer med hverandre, og ikke minst hjernen. Det er en avansert kompleksitet som krever balanse. 
 • Gastroenterologi er læren om fordøyelseskanalen og dens sykdommer, og medisinen har dype røtter helt tilbake til oldtiden. Mye kunnskap har blitt glemt gjennom tiden, og har nå fått en ny revolusjon de siste 10 årene. 
 • Det er anerkjent innen vitenskapen at mennesker med bestemte fordøyelsesproblemer ofte har nerveforstyrrelser i tarmen, som videre sender signaler til et område i hjernen som bearbeider ubehagelige følelser – helt uavhengig av livssituasjon og hendelser. 

Oppsummert spiller tarmen en unik rolle for vår helse og vår livskvalitet.

 Invester i din tarmhelse, og få et enda bedre liv! 

VÅRE TJENESTER

BEHANDLING – VEILEDNING – TERAPI

Bergen Helhetsklinikk med avdelingene Colon, Diva og Mentora representerer til sammen en helhetlig oppfølging med behandling, veiledning og terapi. 

Internt i Colon tilbyr vi også behandling, veiledning og terapi. 

Vi jobber med behandling, veiledning og terapi, og tenker helhetlig. Når det er nødvendig med psykoterapi, veiledning og coaching utover det sykepleiere, kostholdsveiledere, helsecoacher kan bidra med, vil våre psykoterapeuter som henholdsvis er gestaltterapeuter, kognitiv terapeut og klinisk psykolog kunne gi deg veiledning, terapi, coaching, gruppetilbud og kurs. 

Colon hydroterapi

Colon hydroterapi er en fantastisk behandling for kropp og sinn. Den gir deg mulighet til å ha en utmerket tarmhelse som igjen vil gi deg effekt gjennom at tarmen administrerer minst 2/3 deler av ditt i immunforsvar, noe som vil forhindre sykdom, virke livsforlengende og gi mer energi da kroppen ikke trenger å bruke så mye energi og ressurser på interne forhold ved bekjemping av indre bakterielle trusler. Det er typer av våre livsbegivende bakterier som virker nedbrytende på vår helse. Videre vil en god tarmhelse bidra til å gi deg den psykiske balansen du ønsker og den fysiske energien du trenger for å ha overskudd og lyst til å være i aktivitet, enten det er på jobb eller i fritiden. 

Tarmen har nest størst nervesystem, og bare hjernen har et større nervesystem, noe som underbygger hvor viktig rolle tarmen spiller i vårt liv. 

Vi tilbyr colon hydroterapi, både i forhold til forebygging, behandling av helseplager, vektreduksjon, sunnhet og fysiologi / kosthold.  Colon hydroterapi gir også fornyelse gjennom forbedring av hudkvalitet, energi og velvære. 

Mer om Colon Hydroterapi 

Colon hydroterapi er en behandling som hjelper deg med å få renset kroppen innenfra. Husk at selv om du har renset tykktarmen med noen behandlinger, ligger det giftstoffer i blodet, musklene og organene m.m. Og giftstoffer herfra vil ende opp i tarmen igjen, og derfor er det viktig å ta behandlinger over tid og det er klokt å ta noen behandlinger i løpet av året selv for deg som lever svært sunt. 

Behandlingen er hygienisk, smertefri og diskret. Kundene våre kan være spente før sin første behandling, men blir svært godt ivaretatt og trygget. De blir informert om hva som skal skje, og det er ingen overraskelser. Dette fører til at de ser frem til neste behandling, og vi får svært gode tilbakemeldinger. 

Slaggprodukter og giftstoffer skylles vekk og hjelper kroppen med sin naturlige detoxing helt til cellenivå. 

Trygghet 

Utstyr av ypperste klasse

Våre Colohydromater fra selskapet HAB Herrmann Apparateubau GmbH er produsenten som er sterkest på kontinuerlig å utvikle teknologien. Vi har en Colon Hydromat standard og en Colon Hydromat comfort. 

Dotolo Research Corporation er sertifisert etter ISO-9001, ISO-13485 og EN-46001. Dette er kvalitetssystemer som er internasjonalt anerkjent. Det er satt høyeste standarder på kvalitet og sikkerhet, og alt er standardisert og verifisert av uavhengige kontrollører for å sikre at kvalitetsprosedyrer implementeres og følges nøye.

The Herrmann comfort standard is a state of the art colon hydrotherapy device (also known as colonic irrigation). It will cleanse the entire colon using filtered water and without the use of drugs or chemicals. 

The device is a «closed system» which affords a comfortable modern naturopathic procedure while maintaining the dignity of the patient. There is no open evacuation and no offensive odours. It is therapist assisted for effectiveness, comfort and most importantly, safety.

The colon hydromat standard is best known for its easy to operate controls featuring temperature pre selection and water flow control demonstration. 

Approved and certified by ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, and CE (European Union)

           

The device comes equipped with a built-in water treatment system. This patented three stage system will remove particulate matter, reduce the amount of chlorine.

Another feature of the Colon Hydromat standard is its self-cleaning capability. Unlike other devices, the comfort’s unique «locked in» system allows sufficient contact time for the disinfectant to be effective.

 

Colon Hydroterapi er en helt trygg og skånsom behandling

Som med de fleste behandlinger så er det enkelte som ikke bør ta colon hydroterapi, og kontraindikasjonene står under her. 

For andre er colon hydroterapi behandling en fullstendig skånsom og trygg behandling.  Både under og etter behandlingen beskriver brukerne at det er en velvære og at det kjennes riktig ut at kroppen trenger en rens, underforstått at dette er noe kroppen trenger etter hva den har blitt utsatt for av matinntak, kunstige tilsetningsstoffer, stress og forurensing.  Kundene kjenner seg trygge og komfortable, og selve behandlingen virker velgjørende. 

Dersom du leser negativ omtale og om skadelige bivirkninger av colon hydroterapi, har dette ingen relevans til virkeligheten. Grunnlaget er basert på bieffekter av colonscopi. Dette er en rektumundersøkelse foretatt på sykehus eller private klinikker etter henvisning fra lege. Da føres det undersøkelsesutstyr inn i den svært sensitive tarmen, og pasienten er ofte syk. Da kan det selvsagt være risiko for bivirkninger, i motsetning til ved colon hydroterapi som er en svært skånsom behandling med renset vann. Det kan også være bivirkninger etter diverse lakserende midler, der det er advarsler om at dette kan gi skader ved langvarig eller feil bruk.

Du kan imidlertid få en detox effekt etter behandlingen, men denne går raskt over. Drikk mye vann og hvile deg dersom det skjer, og gled deg over at det er på grunn av giftstoffene som har blitt skylt ut og som har vært i kontakt med tarmens store nervesystem. 

Kontraindikasjoner – du skal ikke ta CHT – behandling når: 

 • Ikke pasienter med Chrons syndrom og ulcerøs collitt i aktiv fase.
 • Ikke pasienter med udiagnostisert hjerteproblematikk.
 • Ikke pasienter med lupus.
 • Pasienter som har vært strålebehandlet mot abdomen (mage/tarmområdet). 
 • Akutte tarmbetennelser
 • Feber og/eller intestinale blødninger
 • Framskreden graviditet
 • Alvorlig hjertesykdommer
 • Aneurysma
 • Nyopererte

 

Uttalelser fra kunder og tilbakemeldinger fra kunder: 

 

«Når jeg første gang kom til Colon helseklinikk var formen ganske dårlig…Hadde masse candidas i kroppen å hadde fått diagnosen IBS hos legen…Tålte ikke å spise noe ommtrent uten at jeg blei dårlig….

Hadde lest ganske mye om tarmskylling da jeg for nærmere 4 år siden fikk alt for mye antibiotika av tannlegen min å fikk en kraftig candidas infeksjon i kroppen som gikk ganske langt og jeg måtte på kraftig medisin for å bli kvitt det…Blei da også anbefalt å ta tarmskylling for å bli bra igjen, men p.g.a dette bare var i Oslo hadde jeg dessverre ikke mulighet for å reise ned der 4 ganger da jeg bor på Sotra..

Jeg blei tatt imot av Karin første gang og var ganske nervøs…  Men nervøsiteten varte kun ett par min for Karin fortalte om hele prosessen.  Og gjennom hele behandlingen blei det snakket om det man eventuelt ønsker å snakke om, og dem som jobber der har ingen problem med å kommunisere med deg for å få deg til å føle deg avslappet.

Jeg merket forandring allerede etter en gang, men etter tredje gangen var forandringen veldig stor…Kvalmen var borte…Smerter som jeg har hatt i mange år begynte å forsvinne.  Gikk permanent på syrenøytraliserende å har sluttet helt på disse..  Har også måtte  ta smertestillende p.g.a  konstant betennelse i nakke etter kollisjon og dette merkes knapt i dag…  Middags luren som jeg alltid har hatt er vekk…Full av energi er jeg også..  Jeg tok 8 behandlinger til sammen og  har forandret kostholdet samt kjøpt probiotika som jeg kommer til å ta daglig en periode….Vekten har gått ned nesten 10 kg siden jeg begynte….Litt vanskelig å skrive opp alt for det er så masse som skjedde med kroppen min at det er nesten litt uvirkelig….

Har det fantastisk bra etter behandlingene og angrer ikke ett sekund på at jeg gjorde dette. Føler meg som ett nytt menneske 🙂 Forøvrig er jeg kvikk og våken om morgenen…   Noe jeg ikke har vert på maaaange år.


Til dem som gruer seg for dette så kan jeg som man si at det var en liten sperre å gå over, men etter 5 min så var alt glemt…Behandlingene var ikke på noen som helst måte vondt eller  ubehagelig for meg så dette er ikke noe å være redd for…Det er tross alt helsen du investerer i her.»

 

Ronny Nilsen (1970 modell)

 

«Jeg har ikke hatt migrene siden jeg begynte med colon hydroterapi!»

Kvinne, 52 år – tar colon hydroterapi med jevne mellomrom, etter en kur på 10 behandlinger. 

 

Ny kunde som kom til klinikken med mage/tarm problemer som treg mage og oppblåsthet, og ellers tretthet og lite energi. Hun sa hun reagerte på brød/ gluten og melkeprodukter. Hun har før gått på «en smell» ved at hun har tappet seg for energi totalt og blitt utmattet. Damen er i jobb, har to barn og liker å trene på fritiden. Hun sier at hun kjenner at mage/tarmplagene tar veldig mye energi fra henne, både fysisk og mentalt.  Vi forslo 10 behandlinger , Probioform og Aloveradrikk. Hun begynte på produktene før hun begynte med behandling og bare ved hjelp av de kom tarmen i gang. Hun opplevde detox effekt etter de to første behandlingene, noe som gav ytterligere tretthet. Kunden hadde god effekt av behandlingen og slappet av. Hun opplevde velvære av at tarmen ble tømt, skylt og renset , og etter 4 behandling kom energien tilbake. Effekten var så bra at hun måtte begrense seg ved trening, da hun var redd for at hun igjen skulle gå på en smell. Vi ble enige om at hun skulle å holde litt igjen denne våren slik at hun fikk bygget opp tarmhelsen ordentlig. Hun kjøpte en Detox 15 days kur og ville spare de tre siste behandlingene til etter kuren. 

Dame i 30 årene. 

 

Kunde som kom til klinikken med lite energi, treg mage og luftproblematikk. Hun har hatt kyssesyken og har hatt redusert immunforsvar etter dette. Hun har ved hjelp av avansert medisinsk utstyr scannet kroppen på en medisinsk klinikk i Bergen, og hvor markeringer på mage/tarm, lever, lunger  og flere organer har vært markert som særlig belastet, markert med svart.  De har sett at Epstein Barr viruset sitter i organene.  Hun er student og har følt reelt på at hun ikke greier å studere da det hun leser ikke fester seg, som brain fog. Hun reagerer også på hvete/ gluten og melkeprodukter. Kunden kjøper 6 behandlinger, Probioform og Alovera drikk. Etter de tre første behandlingene føler hun seg veldig trett, mye mer enn før men hun har stor tro på CHT så hun fortsetter. Etter 5 behandling kommer overskuddet og energien tilbake. Hun sier hun til og med ikke har spist bra den siste tiden grunnet påsken. Hun har også scannet kroppen på nytt med veldig gode resultater; de fleste organer er nå markert med orange som er tilfredsstillende og bra.  Kunden føler at nå går det rett vei!

Student i starten av 20 årene. 

« Jeg har hatt mageproblemer siden ungdommen. Problemene ble gradvis verre for noen få år siden, og eskalerte slik at jeg ble sykemeldt.  Magen var voldsomt oppblåst, og jeg så gravid ut. Det ble også belastende psykisk og jeg isolerte meg, og var ikke sosial i det hele tatt. Smertene i magen var uutholdelige, og jeg hadde konstant diare og jeg fikk en voldsom kvalme. Det var som om jeg hadde blitt matforgiftet, med den forskjell at det varte over tid. Jeg ble også veldig utmattetm og måtte bare ligge helt rolig i sengen eller på sofaen. Jeg fikk ingen hjelp av fastlegen, og det ble også en stor belastning. Jeg ble etter mye mas utredet med gastroskopi, CT og endoskopi. Alvorlige sykdommer ble utelukket, slike som kreft o.l.   Senere fikk jeg koloskopi og jeg fikk diagnosen IBS (Irritabel tarm syndrom). Jeg ble anbefalt colon hydroterapi i tillegg til noen livsstilsendringer i forhold til jevnlige gåturer, og endre kostholdet til FOD MAP. Jeg begynte på startpakken med kosttilskudd som Colon anbefaler, med Aloe Vera Juice, Probiotic12 og flytende pre / probiotika. I tillegg tok jeg store doser med Omega – 3 tilskudd som skulle dempe betennelsestilstanden i kroppen, og virke som en smøring i hele systemet. For det første merket jeg en sterk bedring etter 3 behandlinger med colon hydroterapi og disse produktene. Med tiden ble jeg stadig bedre og bedre. Magen roet seg, fordøyelsen ble merkbart bedre og jeg fikk normal rytme på toalettbesøkene og jeg hadde verken diare eller forstoppelse. Jeg har nå overskudd og energi, og jeg er selvfølgelig veldig glad og takknemlig for å ha fått helsen og livskvaliteten tilbake. Lysten på godteri og potetgull har stilnet, og jeg hadde i følge min behandler en del sopp i systemet som nå er renset ut, takket være colon hydroterapi og de rensende produktene. «

Kvinne 53 år 

«Jeg tar colon hydroterapi når jeg ønsker å gå ned noen kg, og ønsker bedre hud og hårkvalitet. Det gir en skikkelig kickstart på en sunn fase. Jeg mister lysten på søppelmat, og lysten på sunn mat øker. Jeg får masse energi, føler meg lykkelig og blir veldig blid. Følelsen av renhet og lettelse må bare oppleves. «

Sarah 25 år

 

«Fikk skikkelig magetrøbbel med smerter og forstoppelse. Tarmskylling hos Colon Helseklinikk hjalp fra første gang. Det var som en propp som forsvant. Nå kommer jeg til å ta det jevnlig. Det gikk helt fint, selv om jeg var spent på forhånd. Nå er det helt uproblematisk. Sykepleierne er så flinke til det de gjør.» 

Morten 19 år 

 

«Jeg fikk plutselig en del uforklarlige matallergier, fikk utslett og eksem, klødde over hele meg og ble veldig sliten og utmattet. Colon hydroterapi ble redningen. Det kjentes bedre ut umiddelbart, og plagene forsvant veldig fort. Først fulgte jeg en kur på 10 behandlinger på kort tid, og så har jeg tatt en behandling når det har passet. Jeg vil passe på at det ikke hoper seg opp med avfall i tarmen, og har blitt veldig obs på tarmhelsen. Jeg tar også fast de anbefalte produktene som sykepleierne på Colon anbefaler. Dette har endret seg over tid, og jeg har trengt ulike produkter etter som helsen har blitt så bra. Anbefaler alle å ta imot en skikkelig oppfølging av Colon Helseklinikk. Det fungerer veldig bra, og du får den hjelpen du trenger.» 

Anita 42 år

 

Omdømme og forskning på colon hydroterapi 

Dersom det offentlige helsevesenet fortsatt hadde tilbud om colon hydroterapi, ville det nok vært godt dokumentert hvor godt det virker og hvilke gode effekter det har både spesifikt og som en universal behandling for bedre helse. Nå er det slik at flere sykehus faktisk har colon hydroterapi apparater, og det er lang ventetid på disse. Det er blant medisinerne og doktorene forskningen skjer, og det er en naturlig grunn til at det ikke forskes systematisk på dette i Norge. Vi har søkt om midler til dokumentasjon, crm system og forskning, men når ikke gjennom. 

Det forskes imidlertid på tarmhelsen og de ulike helseplagene som har eksplodert de siste 10 –

årene, og vi som er eksperter på colon hydroterapi forstår godt hvorfor vi har så gode resultater med colon hydroterapi. Det er åpenbart at rensing av tarmen vil gi resultater svært effektivt, og årsaken ligger nettopp i kunnskapen om sammenhengen mellom mat og helse, og mellom tarmhelsen og helseplager versus god helse, samt at vi har erfaringskunnskap og kvalitative resultater fra pasienter som har lignende erfaringer.

Nettstedene Lommelegen og forskning.no kommer med ubegrunnede og usaklige påstander om tarmskylling, og det er tydelig at de ikke kjenner til colon hydroterapi og hvordan arbeidet foregår, eller hva de pasientene som har utført behandlingen faktisk erfarer.  Dette står i sterk kontrast til vår erfaring gjennom å ha fulgt bransjen i 20 år.  Vi har tilbakemelding fra svært mange pasienter som har fått bedret sin allmenntilstand. 

Til tross for at det alltid har vært en viss kamp mellom det etablerte helsevesenet og nye alternativer som har suksess, så er det synd at ikke samarbeid og samhandling kan skje i stedet for at frykt og dårlig omdømme blir spredt. 

Vi ønsker å samarbeid med helsesektoren, da det er et utall pasienter som blir oppgitt som med plager de ikke kan gjøre noe med – der det finnes løsninger ved helhetlig og individuell behandling. 

Nå har det gått 10 år siden denne konservative legen hos Lommelegen gav sitt svar. Og på de 10 årene har betydningen av tarmhelsens viktighet for psykisk og fysisk helse, samt sammenheng med en rekke plager, blitt underbygd og anerkjent. Leger som tar colonscopi (medisinsk undersøkelse av pasienter med alvorlige eller langvarige helseplager knyttet til mage – tarm) er godt kjent med at pasientene fungerer bedre etter å ha fått renset seg med medikamenter, og i andre land blir colon hydroterapi brukt som pre colonscopi. Nå støttes dette i stor grad i Norge også, og de legene som har erfaring og kunnskap om dette støtter det absolutt. Vi kjenner til at Kanalspesialisten i Bergen er positive til det, og vi har flere leger og spesialister blant våre kunder som er utelukkende positive. Vi kan imidlertid ikke forvente at de skal ta kampen for vårt omdømme for oss, vi skal jobbe for vårt omdømme ved å hjelpe hver eneste pasient til bedre helse og livskvalitet. Dette vil vi dokumentere gjennom våre konsultasjonsskjemaer og behandlingsplaner, samt journaler. 

Videre er slike påstander ikke underbygd på noen måte. Spørsmålet er på hvilket grunnlag helsepersonell kan si dette.  Det er synd at alternativ til legenes tjenester må bevise at de fungerer, til tross for at pasientene rapporterer svært gode resultater. Vi ønsker å være med på å få gjort denne dokumentasjonen likevel, og vil bidra med forskningsmateriale og håper noen vil ta på seg et slikt forskningsoppdrag.  

Tarmskylling har blitt brukt siden tidenes morgen, da med siv, og det var en vanlig installasjon på legekontorene før den medisinske revolusjonen. Etter 2. verdenskrig ble det populært å ta piller i alle former, og det ble et stort overforbruk. I dag vet vi at piller ikke er løsningen, og at avføringsmidler i denne sammenhengen er en dårlig ide på lang sikt, og det løser i alle fall ikke roten til problemet. Det var NASA som utviklet vår tids moderne colon hydromater da romfarerne ikke kunne utsettes for avføringsmidler over tid. Maskinene er testet og sertifisert grundig, og vi er stolte over å ha to slike maskiner og dyktige sykepleiere som har så mye kunnskap om tarmhelse og sammenhengen med det psykiske og fysiske. Det vil alltid være motstand mot nye ting, men vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for ny og god forskning ved hjelp av våre redskaper i form av grundig kartleggingssystemer og behandlingsplaner – samt oppfølging.

For dem som ønsker mere informasjon kan vi anbefale følgende artikler:

COLONIC IRRIGATIONS: A REVIEW OF THE HISTORICAL CONTROVERSY AND THE POTENTIAL FOR ADVERSE EFFECTS – by Douglas G. Richards, Ph.D., David L. McMillin, M.A.,Eric A. Mein, M.D., and Carl D. Nelson, D.C.

ACG 2006: The American College of Gastroenterology
Annual Scientific MeetingHydro Theraphy compared with PEG-ES lavage and aqueous sodium phosphate as bowel preparation for elective colonoscopy: A prospective, randomized, single blinded trial.

http://www.tldp.com/issue/11_00/mjr.htm

 

Helseeffekter og fordeler ved colon hydroterapi

Colon hydroterapi er en effektiv universal behandling som kan avhjelpe en rekke symptomer og helseplager, avhengig av hva den enkelte sliter med.  Effektene kan av og til kreve flere tiltak som justering av livsstil i forhold til for eksempel stressreduksjon, aktivitet, kosthold og supplerende kosttilskudd og vitaminer. 

Colon hydroterapi behandling er for deg som vil holde mage- og tarmsystemet fritt for usunne avfallsstoffer og skadelige bakterier og få best mulig opptak av det du spiser og drikker! 

Colon hydroterapi sammen med spesielt utvalgte kosttilskudd for deg og god veiledning og motiverende samtaler, vil gi deg de ekstra helsegevinstene som øker livskvaliteten ytterligere. 

Vår helhetlige behandling med colon hydroterapi, utvalgte produkter og veiledning vil gi deg dt du trenger for å lykkes med dine helsemål.  Vi kan hjelpe deg med motivasjon og kunnskap om kosthold og livsstil, og fysiologisk vil selve behandlingen med colon hydroterapi rense og avgifte samtidig som kroppen gjenoppbygger en sunn tarmflora. 

Dermed kan det skapes balanse i mage og tarm, og dette er utgangspunktet og helt grunnleggende for at resten av kroppen skal kunne fungere optimalt. Særlig vil dette påvirke immunforsvar, energinivå, konsentrasjon og klarhet, mental helse og åpenbart selve fordøyelsen, mage- og tarmfunksjonen. 

Colon hydroterapi hjelper også deg som er sunn og frisk

Colon hydroterapi gir også den friske og symptomfrie kunden er rekke gevinster ved å virke optimaliserende uansett helsesituasjon. Humøret vil bli enda bedre, og energien og overskuddet enda større, samt at mange kjenner på en stor ro i seg selv, både fysisk og psykisk som gir effekt på livsutfoldelsen generelt. Et eksempel er en kunstner som etter noen behandlinger i tillegg til mer energi og overskudd, samt at hun ble kvitt mange plager, så fant hun tilbake til den store lidenskapen med å skape kunst. 

Colon hydroterapi (CHT) ) vil effektivt behandle helsebelastninger og ubalanse i tarmen, som igjen vil påvirke hele systemer som virker sammen. 

Colon Hydroterapi hjelper deg å ta godt vare på deg selv. Det gir mange gode ringvirkninger for hele menneskekroppen, fysisk og psykisk. Det er det mest effektive og virkningsfulle tiltaket du kan gjøre, og det er en svært rimelig kostnad med tanke på verdien det skaper. 

Her er noen eksempler på konkrete fordeler med colon hydroterapi (tarmskylling / tarmrens): 

  • Forebygger sykdom (bl.a. tarmkreft)
  • Økt energi og overskudd
  • Forbedrer og styrker immunforsvaret
  • Colon hydroterapi forebygger sykdom, for eksempel tarmkreft
  • Forebygger dårlig mage og tarmhelse
  • Renser ut usunn tarmflora slik at ny frisk flora kan få gode livsbetingelser
  • Gir friskere hud, og hjelper ved uren hud, samt hjelper effektivt ved hudproblemer.
  • Setter i gang og får fart på forbrenningen 
  • Bedrer fordøyelsen
  • Vekttap – hjelper ved vektreduksjon og vektkontroll

 

 • Reduserer metangass (vond lukt) og oppblåsthet 

 

 • Reduserer kvalme og smerte knyttet til oppblåsthet
 • Hjelper til å redusere forstoppelse
 • Reduserer symptomer assosiert med IBS (irritabel tarm syndrom)
 • Bedrer blodsirkulasjonen
 • Renser over tid hele kroppen med organene (rens av lever gir gode helsegevinster)
 • Gir en god start på en sunn livsstil 
 • Bidrar til større mental og psykisk balanse
 • Kan gi god bedring mot depresjon og angst (uro, nedstemthet)

Antall behandlinger og oppfølging

Bergen Helhetsklinikk avdeling Colon utfører tarmskylling / tarmrensing, også kalt colon hydroterapi.   Du trenger ingen henvisning fra lege.  

Kunder tar tarmskylling med ulike utgangspunkt og ulike helsemål.  Noen ønsker forebygging, andre vedlikehold og andre igjen trenger behandling for diverse plager og ubehag. 

Derfor vil det variere hvilket antall behandlinger du trenger. Dette kan du sammen med din sykepleier snakke om, og din egen kropp vil nok også gi deg signaler på dette.  

Første gangen en skal ha colon hydroterapi anbefales en kur for å fjerne giftig og dårlig materiale både i tarm og kropp, og for å avhjelpe giftstoffene som er i organene vil dette kreve at en gjentar behandlingene over tid slik at avfallsstoffene blir renset ut i tarmen, for så å bli vasket ut. 

Da vil det lønne seg å kjøpe våre pakketilbud. Du vil da få en rabatt, for det lønner seg alltid å være fast kunde. Vi har et system med VIP, gold og diamond kunder, og dette gir gode fordeler og gevinster.  Dersom økonomi er en utfordring kan vi tilby deg å betale faktura som kan betales i flere avdrag med en lenger betalingsfrist. 

Det er individuelle forskjeller i forhold til hvor lang tid og hvor mange behandlinger som kreves for å bli frisk, da ulike personer har ulike forutsetninger og historier med seg i livet. Mange kjenner stor bedring etter 2-3 behandlinger, men vi anbefaler 6-10 behandlinger. For enkelte kan det være nødvendig å gå i fast behandling opptil et år, så det er viktig å ikke avslutte behandlingen før en har fått de resultatene en trenger for å bli symptomfri. 

Antall behandlinger som er nødvendig avhenger av tarmens helsetilstand. Behandlingsopplegget må alltid skreddersys individuelt.  Dersom kunden har vært utsatt for kvikksølvforgiftning, soppsykdommer eller hatt andre mage – tarm plager vil det være nødvendig med et terapeutisk behandlingsforløp med flere timer, og i tillegg er det sterkt anbefalt å se om noen av symptomene også kan forbedres av justering i kosthold og livsstil. 

Hva er tarmskylling og hvordan foregår behandlingen?

Colon Hydroterapi (CHT), tarmrensing eller tarmskylling er en behandlingsform der tykktarmen blir skånsomt og behagelig skylt med temperert og renset vann.  Plakk og avfallsstoffer løses opp og føres ut. Det benyttes sterilt engangsutstyr, og behandlingen utføres av sykepleier. Dette er den optimale innvendige renselsen, og kan gi deg umiddelbar effekt.  

Colon Hydroterapi er en avansert form for tarmrensing hvor hele tykktarmen (colon) blir renset innenfra. Denne behandlingsmetoden har i flere år vært utprøvd i USA og Tyskland med svært gode resultater.  Tarmskyllingen utføres av en sertifisert sykepleier og er hygienisk, luktfri og smertefri.

Vårt viktigste instrument er Colon Hydroterapi maskinene som er sertifisert, svært avanserte tarmskyllings maskiner og helt trygge. Det viktigste middelet vi bruker er vann. Den kjemiske formelen H₂O betyr at vann består av to hydrogenatomer og ett oksygenatom, som gir gode rensende egenskaper slik molekylet er bygd opp. Vann finnes nesten overalt på jorda, og er livsnødvendig for alt kjent liv.  Vi er alle av vann. Vi består som kjent stort sett av vann. Ved å drikke mye vann, bade og dusje i vann, pusse tenner og vaske oss i vann er det total resonans med oss og vannet.  Alle mennesker, fra nyfødte babyer som har ligget 40 uker i fostervann til eldre mennesker, nyter å bade i passe temperert vann.  Vi slutter aldri å nyte vann på denne måten. 

Det er fantastisk å nyte en behandlingsform med renset vann, som bokstavelig talt gjenoppvekker livskraften. 

Hvordan fungerer tarmskylling og hva er prosedyren?

Første gang du kommer til behandling kommer du 15 min. før din time. Du har på forhånd fått et samtykkeskjema og et konsultasjonskjema på e-post, og kan fylle ut disse hjemme. Det er kun nødvendig å fylle ut samtykkeskjemaet, og det er viktig at du ikke har noen av kontraindikasjonene for behandlingen. Ring oss dersom du er usikker. Om du ønsker det og har behov for det kan du også fylle ut konsultasjonsskjemaet. Du vil da få mer veiledning og oppfølging, og vi vil også jobbe med en behandlingsplan. I tillegg får du tilsendt informasjon om hva du bør ta hensyn til før og etter behandlingen. Det er viktig å drikke mye vann før og etter, samt slappe godt av. 

Selve behandlingen med colon hydroterapi varer normalt i 40 min. Alt skjer i et hyggelig behandlingsrom med behagelig musikk og interiør. Vi ønsker at du skal føle deg komfortabel, og sykepleieren legger til rette for at du skal slappe godt av. 

Ved å føre inn renset vann i tykktarmen, løsner avfall fra tarmveggene og tarmrensingen vil skylle ut giftstoffer som har bygget seg opp i tykktarmen. 

Pasienten ligger på en fysioterapibenk med et håndkle og pledd over seg. På veggen henger colon hydroterapi maskinen som har et rør for varmtvann, et for kaldt vann og et avløpsrør. Din behandler som er sykepleier administrerer maskinen og er hos pasienten hele tiden. Pasienten blir bedt om å legge seg på siden når et smalt engangsspekulum føres forsiktig et lite stykke inn ytterst i rektum.  Dette myke kunststoff røret fører temperert, filtrert vann under variert trykk først inn og så ut av tarmen.  Vannet hydrerer tarmen og stimulerer peristaltikken slik at det blir lettere for tarmen å tømme seg helt naturlig.  Tarminnhold fjernes via et neonlysrør i apparatet som har et lukket system, og dette eliminerer eventuell dårlig lukt. Behandlingsmetoden er smertefri, trygg og effektiv uten bruk av kjemikalier og medikamenter. 

En skånsom massasje på magen kan utføres samtidig for å øke effekten av behandlingen. Du kan massere selv, eller la sykepleieren gjøre det – evnt. begge deler.  Det vil bli ført ut slaggstoffer og avfall som kontrolleres gjennom et neonbelyst vindu inne i maskinen. 

En CHT – behandling gir ofte en følelse av renhet, lettelse, renselse og en generell velbehagsfølelse i hele kroppen.  Mange føler seg klarere i hodet, og kan oppleve det som at det får puste lettere.

Parallelt med selve tarmskyllingen foregår en samtale omkring dine livsvaner, sykehistorie, eventuelle medisininntak, kost, stress, trening og væskeinntak. Opplysning, veiledning og forebygging er alltid en del av behandlingen.

Denne delen sammen med observasjoner av tarminnholdet kan gi behandleren informasjon om din tarmhelse og generelle allmenntilstand. Dette gir støtte til å finne din beste behandlingsplan videre. 

 

Livsstilsprogram 

Livsstilsprogrammet er et tilbud for deg som vil jobbe helhetlig med din livsstil. Det handler om helhetlig helsefremming. Vi ser sammen på din situasjon, både psykisk og fysisk, samt ytre faktorer som det også er mulig å gjøre noe med. Stress, belastninger, rutiner, struktur, organisering, aktivitet og trening, kosthold, røyking, snusing og ellers de faktorene i ditt liv. Vårt livsstilsprogram består av både colon hydroterapi, veiledning fra kostholdsveiledere og sykepleiere, og terapi / coaching fra våre terapeuter i avd. Mentora.  Vi har tre ulike alternativ der det er ulike pakkeløsninger. 

Vektreduksjonsprogram og kostholdsveiledning

Vi har enestående vektreduksjonsprogram med diverse alternativ innenfor diett eller matplan. Vi kan følge opp i Fod Map, lavkarbo eller eget opplegg, og vi har et 3-trinns opplegg for dem som ønsker effektivt og stort vekttap på kort tid. 

Innen vårt tilbud om vektkontroll anbefaler vi helt grunnleggende colon hydroterapi behandling for å legge til rette mer effektivt vekttap, sammen med støttende produkter som bidrar til rensing og fjerning av sopp som gir sukker- og karbohydratsug. Vi legger også til rette for vektklubb, gruppeterapi og individualterapi / coaching gjennom vår avdeling Mentora som har base i Strandkaien 6.  

Vårt vektreduksjonsprogram inneholder også 3 ulike pakkeløsninger. 

Helseoppfølging med behandlingsplan 

Vi tilbyr alle våre kunder og fylle ut et konsultasjonsskjema og en behandlingsplan. Dette gir oss grunnlag for videre dokumentasjon og forskning på hvilken effekt og resultater behandlingen vår gi deg. For deg blir det i seg selv bevisstgjørende og lærerikt, og mange vil se sammenhenger de tidligere ikke har sett mellom livsstil og helsesituasjon. 

Videre vil behandlerne aktivt kunne bruke informasjonen som  verktøy til å hjelpe deg best mulig. Om ønskelig kan du få en behandlingsplan som behandlerne jobber aktivt med i forbindelse med dine besøk hos oss. Dette er inkludert i prisen, men det er også mulig å bestille timer med kostholdsveiledning og konsultasjoner der du får veiledning, oppfølging og helsecoaching. 

Forebygging, velvære og optimalisering av en god helse

Dessuten er vi et tilbud til alle de som er sunne, friske og aktive, men som i tillegg vil ha helseeffektene en renset tarm gir. Du kan fint komme innom oss for å kun ta colon hydroterapi behandlingen, uten ytterligere opplegg. 

Tilrettelegging av optimalt kostholdstilskudd

Det er en naturlig del av veiledning og oppfølging og gi anbefalinger innen ulike næringsstoffer, vitaminer og tilskudd. 

Ved CHT behandling er tarmflora-supplering påkrevd. Ved tarmskylling er det en absolutt anbefaling å innta et kvalitetsprodukt av probiotika, og da en kapslet type som løser seg opp først i tarmen. I tillegg bør et pre og probiotika produkt som er flytende eller i pulverform benyttes for at hele tarm og fordøyelsessystemet skal bli behandlet. 

Vi har en startpakke som består av Probiotic12 for tarmen, en flytende probiotika og en rensende og energigivende Aloe Vera gel.  Aloe Vera er en kulturplante som i årtusener har vært kjent for sine mange unike innholdsstoffer. For menneskene er Aloe Vera Barbadensis Miller spesielt verdifull, hvor LR bearbeider den rene bladgeleen til høykvalitets Aloe Vera Drinking Gel. 

 

 • Aloe Vera Drinking Gel «Aromatic Peach»: uten tilsatt sukker, egnet for diabetikere, med 98,2% Aloe Vera bladgel og ferskenaroma
 • Aloe Vera Drinking Gel «Intense Sivera»: Med brennesle-ekstrakt og 91% Aloe Vera bladgel 

 

Probiotika

Probiotic12: Probiotiske bakterier for din velvære 

Probiotiske bakterier kan deles inn i over 400 forskjellige bakteriestammer.  Millioner av disse bakteriene fyller tarmen vår. Vårt velvære er avhengig av at det er riktig balanse mellom disse bakteriene. 

I hver eske er det 30 kapsler, og doseringen er kun en kapsel per dag, slik at esken varer i 30 dager. 


Hva er det som er så spesielt med Probiotic12 fra LR?

 1. (CFU per capsule: at leas tone billion) 1 milliard probiotiske bakterier per kapsel
 2. 12 forskjellige bakteriestammer
 3. Patentert mikroinnkapsling 
 4. Laktosefri
 5. Glutenfri

Probiotic12 fra LR:  Ingredienser:  fructooligosaccharider, maisstivelse, inkapsling (hydroxypropylmetylcellulosa), bakteriekulturer ( Bifidobacterium longum, B. breve, B. bifidium, B. infantis, B. lactis, Lactobacillus plantarum, L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. bulgaricus, Streptococcus themophilus),  maltodextrin, utfyllingsmiddel (mikrokristallin cellulosa), klumpfoebyggende middel (kiseldioxid), fargeemne (titanioxid). 

For å alltid oppnå den høyeste kvalitet, bruker LR kun de aller beste råvarer. Ved dyrking avstår de helt fra å bruke sprøytemidler og kunstgjødsel. Alle trinn i produksjonen garanterer den høye kvaliteten – dette påvises ved regelmessige inspeksjoner utført av SGS INSTITUT FRESENIUS og IASC.

Fordelene med vår Aloe Vera Drinking Gel:

 • Kun bearbeiding av den rene bladgelen, aloinfri*
 • Svært høye Aloe Vera-andeler 
 • Med bihonning og naturlig ferskenaroma 
 • Spesielt skånsom fremstilling
 • Sertifisert av SGS INSTITUT FRESENIUS og IASC
 • Uten fargestoffer 
 • Made in Germany

 

*Aloininnhold <0,1 mg/kg (ppm)

 

Aloe Vera Drinking Gel «Traditional Honey»: Klassikeren med blomsterhonning.

 

Vi anbefaler alle våre kunder å innta en bestemt Aloe Vera Gel, da denne fungerer rensende og er et unikt naturprodukt som vil gi god effekt. 

Vi har valgt å tilby utvalgte produkter i klinikken for å sikre våre kunder en tilgjengelighet og gjøre det lett å bruke disse produktene. Vi gir også kundene mulighet til å bestille produktene direkte fra leverandør siden det gir kunden en rabatt å handle direkte, og vi har nettbutikker som sikrer deg alt du trenger dersom du bor langt unna eller finner det mest effektivt å bestille via hjemmesiden. 

Vi har utvalgte produkter som er helsefremmende og virkningsfulle. Vi kjenner produktene godt, og kan veilede deg til å få en optimal helsepakke. Du kan kjøpe produktene på vår klinikk, eller i en av våre nettbutikker. Vi har en nettbutikk som heter LR, og her kan du registrere deg og du får samme innkjøpspris som vår klinikk. Vårt butikknavn er SåBra AS avd. Colon Helseklinikk.  Vi tilpasser og skreddersyr etter ditt behov. Vi jobber for din helse og livskvalitet. 

Colonhydroterapi – med solid oppfølging og virkningsfulle supplement.

Vi tilbyr et helhetlig program for deg som vil forbedre helsen din.  Sammen med colon hydroterapi tilbyr vi deg de supplementene du trenger og eventuell annen oppfølging som veiledning og helsecoaching. Selve samtalen under colon hydroterapien er også viktig og bevisstgjørende. Gjennom samtalen skjer en kunnskapsformidling, kartlegging og motivering som kan hjelpe deg som kunde til å ta tak i de områdene som eventuelt er nødvendig. Det kan handle om rutiner, struktur, stressreduksjon, kosthold, aktivitet, tankegang og fokus. 

Vi vil støtte deg uansett hvordan du lever, og ta utgangspunkt i situasjonen din nå og hva du ønsker fremover. Vi vil aldri presse deg, eller skape skam eller uro, men møte deg der du er slik at du selv kan finne din indre motivasjon og mening med å gjøre noe bra for egen helse. Noen ganger er det lett, andre ganger vanskelig og det er alltid bedre sammen med en alliert som vi er. 

For deg som helst vil ha ro og stillhet under behandlinger er dette også helt i orden. Vi tilpasser oss ditt behov, og gjør vårt ytterste for at du skal ha en god opplevelse og ønske deg snarlig tilbake igjen. 

Hos oss kan du komme innom for en enkel colonic, eller du kan følge et mer omfattende program der du fyller ut et elektronisk helseskjema og en behandlingsplan som et utgangspunkt for at vi kan hjelpe deg best mulig. 

Bergen Helhetsklinikk avd. Colon er ment som et viktig supplement og tilskudd for mennesker i alderen 18 år og oppover, som har problemer med matintoleranse, fordøyelse, utmattelse, allergier og andre relaterte plager, samt ønske om å benytte colon hydroterapi som en del av en helhetlig oppfølging og et helseprogram der de følger en individuell behandlingsplan. 

Vi tilbyr colonhydroterapi, kostholdsveiledning, helsecoaching og terapi. Vi kartlegger og tilbyr oppfølging. Sammen kan vi hjelpe deg til å øke livskvalitet, velvære og helse. Nyt følelsen av renselse, letthet og velvære. Vi jobber for din harmoni og balanse – unn deg det ypperste innen avansert renselse! Ta en colonic som vårrengjøring! Dette vil påvirke hele deg, huden, energinivået, helsen og du vil merke at det påvirker humøret. Tarmen påvirker alt, og derfor er colonhydroterapi så bra for oss. Vi anbefaler en kur til hver årstid. For vedlikehold, forebygging og behandling her og nå for umiddelbar lettelse og velvære. Kom også innom når du kun vil ha en colonic, og du vil merke hvor fantastisk det kjennes ut etterpå.

Endelig et alternativt tilbud til de som sliter med mage og tarmplager. 

Bergen Helhetsklinikk er et utfyllende alternativ og et supplement til det etablerte helsevesen, og gir et tverrfaglig og helhetlig tilbud til pasienter med mage – og tarmproblematikk.  Behandlingen colon hydroterapi er det kun oss om utfører i regionen. Colon hydroterapi er en skånsom behandling med vann som renser tykktarmen.  Behandlingen viser seg å gi mange gode ringvirkninger for hele mennesket, fysisk og psykisk. 

I tillegg tilbyr vi veiledning og oppfølging, og jobber med undersøkelser som kan dokumentere effekten fortløpende. Klinikkens behandlinger utføres av sykepleiere, og vi tilbyr også oppfølging til dem dette er relevant for fra profesjonelle terapeuter i avdeling Mentora som har gestaltterapeuter, kognitiv terapeut og en psykolog i sitt team.  Vi tilbyr i dag en hjelp som ingen andre tilbyr, og har svært gode resultater som vi kan vise til.  

I Norge ligger vi på verdenstoppen når det kommer til mage- og tarmproblematikk. Endringene i kosthold, matvarekvalitet og tilgjengelighet av ferdigmat, sukker og brus gjør noe med magene til folk. Noen tåler et dårlig kosthold dårligere enn andre, og får sterkere symptomer som resulterer i ubehagelige mageproblemer. 

Pasienter kan ha mange symptomer i forhold til mage og tarm, uten at dette slår ut som målbare avvik i prøvesvarene hos legen. Denne pasientgruppen opplyser ofte at de ikke blir tatt på alvor.  På Colon Helseklinikk vil vi gjerne komme denne gruppen til unnsetning, og bak oppstarten ligger årevis med egenerfaring med at det ordinære helsesystemet ikke har mye å tilby de som sliter med sammensatte plager som handler om for eksempel mage, tarm, stress, matintoleranse, allergi og utmattelse. Det finnes svært mange variasjoner av plager, og mennesker er komplekse og sammensatte.  Det er omfattende forskning som viser at en god tarmhelse, godt kosthold og bevegelse betyr svært mye både fysisk og psykisk. Vi ser at colon hydroterapi sammen med kosthold, aktivitet og oppfølging gir gode resultater på kort tid, og vil informere om dette som et godt alternativ. 

 

Behandlingen colon hydroterapi

Bergen Helhetsklinikk i Strandkaien 16 sin avdeling, Colon, tilbyr colon hydroterapi (moderne «hightech» tarmskylling) og kostholdsveiledning. Colon hydroterapi har en rekke påviste og gunstige helsefordeler, som blant annet å styrke immunforsvaret, lindre helseplager, fjerne plagsomme symptomer, bidra til å opprettholde en normal og sunn tarmflora, bedre fordøyelsen, gi ønsket vektreduksjon, gi friskere hud, virke positivt på humøret og den mentale helsen, gi lettelse og en behagelig følelse av renselse av mentalt avfall, sammen med de biologiske avfallsstoffene. 

Colon hydroterapi gjør det mulig for immunforsvaret å fungere optimalt, og bidrar til en normal tarmfunksjon som gir friskhet og vitalitet. 

Bakgrunnen for oppstarten av Colon

Spiren som ligger bak etableringen av den nye avdelingen kommer fra egen erfaring med at det offentlige helsevesenet kom til kort og ikke kunne tilby hjelp i forhold til mage og tarmplager, og alle de symptomene gründerne selv opplevde. Da heller ikke ekspertene trodde på dem da de fortalte om sammenhengen mellom kosthold og symptomer ble dette en frustrerende og utmattende prosess. Heldigvis skapte dette også en sunn irritasjon som gav krefter til å sette seg inn i materialet selv. 

De satt de seg grundig inn i ny forskning og forsøkte ut andre anbefalinger som var i tråd med det de selv erfarte hadde hatt positiv effekt. De sluttet å spise gluten, og det var starten på en bedre livskvalitet og de spiser svært lite melkeprodukter. De forstod hvor stor effekt stress og belastninger hadde på helsen, og at søvn og aktivitet spilte en viktig rolle. 

Linda hadde erfaring med colon hydroterapi med jevne mellomrom i 20 år, og da Rune også fikk testet dette ut og opplevde drastisk forbedring helt umiddelbart og med virkning over tid ble han overbevist om at dette tilbudet måtte vestlandet også nyte godt av. Samtidig forstod de at det må en helhetlig tilnærming til helseplagene, og hver pasient må få sin situasjon kartlagt. 

De er stolte over å presentere et tilbud som vil hjelpe mange, og ser i dag at det er mange flere enn de med helseplager som nyter godt av tilbudet. 

 

Lindas erfaring:  

Linda leste om hvordan colon hydroterapi kunne være bra for helsen, huden og bidra til en «kickstart» for vektreduksjon og en sunnere livsstil da hun var 18-19 år. Hun fikk en svært god effekt av kun en og annen behandling noen ganger i året, og sørget for å ta behandlinger hver gang hun besøkte hovedstaden der tilbudet fantes. 

Linda gikk opp i vekt første gang som 17-18 åring i forbindelse med at hun fikk kyssesyken, ikke kunne trene og hadde deltidsjobb på bakeri. Hun har siden hatt en vektsyklus som har variert med arbeidsbelastning. Når hun har jobbet mye blir det liten tid til trening, og det blir stress og lite søvn, noe som sammen med et kosthold der næringsrik mat blir erstattet med søtt gir vektøkning, irritabilitet, utmattelse, leddverk, varmefølelse, dårlig søvn, nedsatt immunforsvar og mange andre plager.  I tillegg glemmer hun å ta kosttilskudd som probiotika, aloe vera drikke og gode vitaminer som hun ellers responderer svært positivt på. 

Dette er mønster som har gått som en syklus i mange år. 

Selv om kunnskapen er der, er det situasjoner og faser i livet som skaper unntakstilstander som gjør at hun stadig må begynne på en ny runde med de riktige valgene rundt søvn, trening, kosthold og valg rundt tidsbruk. 

Etter sin andre graviditet fikk hun omfattende mage plager, og siden hun var i permisjon og var litt sta, gikk hun gjentatte ganger til legen for prøvetaking. Hun hadde i en periode på 2-3 år gått til allergi behandling på Haukeland sykehus, da hun trodde at behandlingen med injeksjoner av henholdsvis bjørkepollen og grasspollen var skånsom og naturlig. På grunn av plagene leste hun seg opp på behandlingen, og fant at noen av bivirkningene kunne være at immunforsvaret kollapset og det i stedet ble hypersensitivitet mot flere stoffer. Dette virket også logisk i ettertid, og da hun stilte spm. om dette hos ansvarlig lege virket det som at denne kunnskapen ikke var kjent. Hun forklarte at hun aldri hadde tatt behandlingen dersom hun visste om på forhånd at en slik voldsom reaksjon kunne skje. Hun opplevde ikke å få noen forståelse for dette. 

Linda tenkte at plagene kom av allergibehandlingen, evnt. sammen med en tøff fødsel da hun hadde mye kunnskap om psykosomatiske reaksjoner. De første blodprøvene ga ingen svar, men etter noen prøver og flere mnd. med akutte mageplager slo prøvene ut på allergi mot hele 5 ulike matslag, blant annet hvete, melk, peanøtter og egg. Det viste seg at egg var det aller verste, og om hun fikk i seg dette fikk hun i tillegg til å bli dårlig på flere vis enn ekstrem kløe på kroppen. Hun kunne klø seg til blods i søvne om natten. Det ble en lettelse å finne svar på helseplagene, og nå begynte hun å unngå disse matvarene og ble mye bedre. 

Det er klart at det som ble gift i hennes kropp lå lagret i tarmsystemet, og derfor ble colon hydroterapi behandlinger en enestående hjelp i tillegg til omlegging av kosten. 

På grunn av matallergi funn ble hun henvist til allergiavdelingen på Haukeland, og erfarte at det ikke var noen egentlig hjelp å hente der, annet enn at de ville finne ut om en hadde glutenallergi etter deres kriterier og etter hennes syn svake og gammeldagse kartleggingssystem. Dette ga en støtte hos NAV, men hun kom for å få kartlagt hva hun kunne spise og ikke, og for å forbedre helsen til i alle fall det opprinnelige. Etter å ha brukt mye tid og krefter på å følge en blindtest der en spiste en grøt med eller uten gluten, samt ikke ha kapasitet og mulighet til å følge deres opplegg som skulle gi korrekt svar på glutenallergi, bestemte og tolket ansvarlig lege (den samme som på allergi avdelingen) at hun ikke hadde glutenallergi. Oppfølgingen var en skuffelse, og det var etter dette ingen hjelp å få. 

Hun hadde som nevnt lang erfaring med colon hydroterapi, og ble møtt med stor forståelse og støtte på klinikken. Behandleren gjorde det helt klart hvor stor rolle tilpasset kosthold, søvn og ro var for disse problemene. 

Valget var enkelt, og det var å sette seg inn i fagkunnskap om matallergi, matintoleranse og matsensitivitet, og unngå den maten som blodprøvene først hadde påvist allergi for fullstendig. 

I tillegg fikk hun behandlinger med colon hydroterapi så ofte hun kunne i forbindelse med at hun var i Oslo. 

Den gode nyheten i dag er at hun tåler egg igjen, så det hadde en effekt å utelukke egg fullstendig i ca. 2 år. Når det gjelder mel, gluten og melk så er dette noe som ikke eksisterer i hennes liv, da hun merker at kroppen ikke tåler det. Dette lever hun godt med, da det viktigste er å slippe symptomer og ha energi nok til det hun skal. 

Disse erfaringene utløste oppstarten av SåBra Helseklinikk sin avdeling, Colon, som tilbyr colon hydroterapi med god veiledning og oppfølging.  Linda og Rune hadde i flere år savnet dette tilbudet på vestlandet, og undret seg over at ingen starter dette siden det er så populært i Oslo, og ikke minst i Tyskland, England og USA.  

Etter sin tredje graviditet gikk hun ned 20 kg. på rekordtid takket være colon hydroterapi, veiledning fra behandlerne på Colon, kosttilskudd og intelligente valg rundt trening, kosthold og aktiviteter som gjorde henne glad og fornøyd. 

Hun har erfart gang etter gang at hun glemmer hvor dårlig hun blir, og hvor dårlig hun fungerer på feil «bensin» (næring). Fortsatt kan hun glemme dette, og får selv bekreftet hva hun vet så godt om mønster og vaner. Det krever mye å endre sin livsstil permanent, og derfor er tilbudet til Bergen Helhetsklinikk så unikt og godt, da det inkluderer både colonhydroterapi og veiledning rundt mat og kosthold, i tillegg til terapi eller coaching for bevissthet og egenstøtte. 

 

Runes erfaring: 

Siden tenårene har han slitt med mageproblemer, og besøkt spesialister gjentatte ganger. Det var ingen hjelp å få annet enn medisiner som forverret plagene og skapte nye problemer. Colonskopi viser ingenting, og rådet var avføringsmidler og fodmap diett.  Etter 25 år med forsøk på å få hjelp med mageplagene hos helsevesenet, har han fortsatt ikke fått noe hjelp fra dem som kan gi han bedre helse og økt livskvalitet. 

Han har fått diagnosen IBS, en generell diagnose for en irritabel mage og tarm, og det er ingen oppfølging eller tilbud utover å ta lite heldige avføringsmiddel og følge Fodmap. Rådene hjelper kun akutt og ikke optimalt. 

Det ble nødvendig å sette seg inn i fagstoff fra utlandet, parallelt med at han fulgte nøye med på hvilken mat han tålte og ikke.  Han har vært på Haukelands avdeling der de tester for matallergi, men de hadde fokus på om pasientene hadde glutenallergi i følge deres systemer. Testene de tar der oppe tar heller ikke høyde for om du reagerer raskt eller sakte i forhold til gluten. Du skal fylle ut et skjema umiddelbart, men gluten kan sitte og irritere i systemet i opp til 6 uker. Dette er en svakhet ved systemet som de innrømmer selv, iflg. en doktorgradsstudent som Rune var hos på et prøveprosjekt. 

Han opplevde ikke at han ble hørt i forhold til at han ikke tålte ulik mat, og det var ubehagelig og ikke bli trodd på og så ble han kastet ut av systemet uten noen form for hjelp. 

Dermed hadde han valget mellom med å innfinne seg med å ha store plager livet ut, eller å se om andre metoder og annen kunnskap finnes. Det gjorde det.  Siden samboer, Linda, hadde god effekt av colon hydroterapi forsøkte han det. Han hadde umiddelbar effekt av behandlingene, og fikk samtidig gode råd og veiledning om kosthold som han ikke var klar over. Han utelukket fullstendig gluten, og nesten alle melkeprodukter (kun litt smør på glutenfritt brød og laktosefri fløte til en og annen dessert). I tillegg er det spesifikke matvarer som han er intolerant og sensitiv til som han unngår. 

Han har til tider en stor arbeidsbelastning og krevende jobbdager. Med dette følger stress og for lite søvn. I de periodene det blir for mye av dette, erfarer han at magesmerter og plager blir verre. Han har erfart hvordan stress, dårlig eller lite søvn og arbeidsbelastning gir han sterke mageplager, og er overbevist om at sammenhengen mellom både fysisk og mentalt stress, samt ytre faktorer i livet må bli tatt hensyn til i forhold til å få bedre helse og livskvalitet. 

Colon hydroterapi og kosttilskudd, sammen med nok søvn, hvile og fine gåturer gir han optimal livskvalitet og helse. Dette sverger han til, og er overbevist om at tilbudet til Bergen Helhetsklinikk vil redde mange forhold og gi den enkelte god helse og livskvalitet. 

Symptomer skal anerkjennes og pasienter må få hjelpen de trenger 

Nå vet vi at det er helt vanlig at pasienter har kraftige symptomer fra fordøyelseskanalen uten at det er målbart på dagens prøvesvar.  Det finnes alternative klinikker som kan gi svar som hjelper, men den største eksperten er pasienten selv. Pasienten vet selv best hvordan opplevelsen er, og så er det opp til legen å tolke symptomene. Det er viktig at det er en god relasjon mellom lege og pasient, og at pasienten blir trodd på. Dessverre er rammene for en legetime slik at det er liten tid til å skape det forholdet som skal til for å være sikret et godt samspill og en fruktbar kommunikasjon. Det er viktig at symptomene blir anerkjent som reelle, og at pasienten blir henvist til noen som kan hjelpe med mage og tarmhelsen. Symptomene bør selvsagt bli sjekket ut slik at det blir utelukket at de skyldes alvorlig sykdom, og dette er medisinen eksperter på. 

Oppstarten av Bergen Helhetsklinikk med sine tre avdelinger

Gjennom flere år har vi eiere altså utviklet ideen om å starte en klinikk for tarmskylling i Bergen. 2016-2017 ble et intenst år med fokus på å skape det beste og mest helhetlige konseptet som kunne hjelpe våre kunder aller best. Vi var opptatt av at det skulle være godt å komme inn på klinikken og det skulle være bra å jobbe der. Klientene skulle bli trodd på og tatt på alvor, og vi skulle jobbe gjennom relasjon, samspill og gjensidighet slik at ved at vi tok ansvar for helsen deres, ville de selv fortsette å gjøre det for seg selv senere. Det mest effektive for å hjelpe mennesker er et ektefølt og helhjertet nærvær. Når noen bryr seg om deg, kan du lettere bry deg om deg selv. Når du gir deg selv omsorg, blir det naturlig å gi omsorg utover også. 

Fokuset skulle være livskvalitet, helse og sunnhet, da det er det tarmskylling har symbolisert for oss og det vil vi gjerne gi videre til den alt for store gruppen som sliter med symptomer som denne behandlingen kan hjelpe på.  Utviklingsprosessen gjorde at vi ble gründere av et helt unikt konsept som ivaretar både det fysiske og det psykiske som faktisk er viktige faktorer når det handler om tarmhelse. Siden Lindas fag er psykoterapi, er det ekstra gledelig og kunne tilby tjenester som understøtter de psykiske prosessene gjennom en så effektiv og behagelig behandling som colon hydroterapi er. Dermed ble selskapet SåBra AS med sine tre avdelinger Mentora (etablert i 2005), Diva (2017) og Colon (2016) til sammen konseptet Bergen Helhetsklinikk.  

Bergen Helhetsklinikk er etablert på et idealistisk grunnlag, der formålet er å hjelpe på et område der mange opplever å ikke få den hjelpen de trenger.  Vi er helt sikre på at de som strever med mage – tarm plager eller noen av de relaterte symptomene kan forbedre helsen sin svært mye og få vesentlig høyere livskvalitet. 

Vi brenner for å kunne informere, dokumentere og bidra til at flere mennesker som vil ha god nytte av denne behandlingen, enten det er forebygging, vedlikehold, behandling eller velvære, skal få dette.  Dette arbeider vi eiere for på flere måter, blant annet gjennom å lese oss opp på forskning og undersøke hvilke resultater som skapes på Colon Hydroterapi klinikker. Så langt har vi funnet kun gode resultater fra Colon Hydroterapi. Dessverre er det skrevet tilsynelatende seriøse artikler som er basert på en forskningsrapport som omhandler colonscopi som er noe helt annet enn vår skånsomme og naturlige tarmrens som skjer med rent, lunket vann.  

Generell informasjon om Colon hydroterapi

Det gamle og berømte ordtaket «døden starter i tarmen» har ført til ulike behandlingsformer for tarmrensing. Med introduksjonen av avanserte og moderne colon hydroterapi maskiner er ikke lenger klyster og avføringsmidler nødvendig. 

Det er autorisert helsepersonell som utfører behandlingene. Engangsrørsystem med spekulum benyttes, og colon hydroterapi utført med våre nye og moderne colon hydromater er helt hygienisk og luktfritt. Kombinert med rengjøringssystemet og den avanserte teknologien vil alle hygieniske krav være tilfredsstillende og helt optimale. Terapien er helt smertefri og oppleves som behagelig og avslappende.

Våre maskiner, Colon Hydromat, er kjent for sin fargedisponering, vannstrømningsteller, moderne design, brukervennlige operasjonsdeler, nøyaktig terapiindikasjon og maksimale sikkerhet for pasienten.

Indikasjoner: Skylling av tarm før radiologisk og enterologisk undersøkelse. 

Kontraindikasjoner: Akutt betennelse i tarmen, sterke hjertesykdommer, alvorlig tarmbetennelse, graviditet, gastrointestinal blødning og nylig operasjon av tykktarmen. Se vår fullstendige liste på vårt egenerklæringsskjema. 

Bieffekter: Mulige bivirkninger er ikke kjent. 

Viktigheten av god tarmhelse er underkommunisert og glemt.  

Derfor er tarmskylling et klokt helsetiltak og valg 

Colon hydroterapi er det beste og mest effektive tiltaket du kan gjøre for din helse

Colon hydroterapi (avansert tarmskylling) er det beste og mest effektive tiltaket du kan gjøre for en kickstart på en sunn livsstil, eller for en forbedring av helsesituasjon, forebygging av sykdom eller umiddelbart velvære og forbedring av tarmhelsen. 

Tarmskylling er en viktig behandlingsmetode for å øke balansen i tarmsystemet og skape en sunn tarmflora

Grunnen til dette er at tarmfloraens kvalitet er så grunnleggende for både den fysiske og psykiske helsen. Colon hydroterapi balanserer usunn tarmflora som er i ubalanse grunnet kosthold, livsstil og renser for alle de giftige tilsetningsstoffene og miljøgiftene vi alle blir utsatt for.  

Colon hydroterapi er svært effektivt, da du på bare en behandlingstime renser hele tykktarmen (colon) innenfra.  Verdien av en slik skånsom og samtidig grundig bløtlegging og skylling av tykktarmen vil gi en helsegevinst som påvirker hele deg som menneske, kropp og sinn, fysisk og psykisk. Om vi ønsker en god helse, må vi ta vare på tarmen vår. Tarmhelsen henger sammen med hele din livsutfoldelse. Det er godt dokumentert hvordan tarmhelsen din henger tett sammen med hjernefunksjon, immunforsvar, følelsesliv (humør) og energinivå. 

De avanserte og helt trygge maskinene (colon hydromat) som vi bruker ble opprinnelig utviklet av NASA i begynnelsen på 70-tallet og har vært utprøvd i USA og Midt-Europa fra begynnelse av 80-tallet med svært gode resultater. 

Det er cirka 1000 klinikker i Tyskland, og det dobbelte i USA.  I Tyskland henviser fastleger daglig sine pasienter til colon hydroterapi, og det er et anerkjent og populært tilbud. Norge har færre klinikker, og de fleste er på Østlandet der det er et populært og etterspurt tilbud blant mange pasientgrupper og enda flere sunne og friske folk som er nøye med å prioritere helsefremmende tiltak for et lang og friskt liv. 

Colon hydroterapi er en avansert og effektiv behandlingsmetode for å øke balansen i tarmsystemet.  Vi har en utbredt kunstig bearbeiding av matvarene som skaper ubalanse i våre sensitive systemer som er basert på ren natur. Tilsettingsstoffer av ulik art (E-stoffer), konserveringsmidler, forurensing og denaturering (maten har mistet sine opprinnelige næringsgivende egenskaper), er en helseutfordring. Forskerne er bekymret for hva dette vil gjøre med helsen til befolkningen på lang sikt, og samtidig ser vi på individnivå at store helseplager oppstår både raskt og over tid, avhengig av diverse faktorer i livet til den enkelte. Kostholdet og livsstilen bidrar til at den naturlige og livsviktige balansen mellom bakterier i menneskekroppen blir forstyrret. 

Helseplager? 

Helseplager som knyttes til tarm er ofte en forsømt pasientgruppe.  Etter utredning og colonscopi er gjerne de eneste rådene og følge fodmap, samt bruke avføringsmidler.  Det er skadelig på mange måter å gjøre seg avhengig av avføringsmidler, og en mye bedre løsning og jevnlig ta colonhydroterapi. Vi støtter i utgangspunktet fodmap vi også, men i noen tilfeller er det matvarer pasienten har blitt intolerant for og som i en periode eller kanskje alltid bør unngå. 

Det handler om å bygge opp tarmhelsen.  Sammen med kyndig veiledning og oppfølging kan pasienter få profesjonell hjelp av et konsept som består av autoriserte sykepleiere med ekstra kompetanse på mage og tarmhelse, samt eventuelt oppfølging av psykoterapeuter, gestaltterapeuter, coacher, veiledere og en psykolog. 

PLAGER OG VIRKNING

Forskere, leger og eksperter kartlegger hvordan tarmhelsen kan ha sammenheng med ulike tilstander som medisinen ikke har klare svar på. Nå viser stadig flere forskningsresultater og litteratur hvor viktig tarmfloraen og tarmfunksjonen har å si for vårt velvære og helse. Forskerne har funnet at bakteriene i tarmen kan produsere eller øke produksjonen av substanser som kan påvirke kroppen, og i tilfeller med usunn og dårlig tarmhelse kan det se ut som at giftige avfallsstoffer kommer over i blodet. 

Stadig flere forskningsresultater kobler ulike lidelser, som fibromyalgi og IBS, til en kronisk, lavgradig betennelsesreaksjon i kroppen.  Bakterier fra tarmen mistenkes å kunne forårsake en slik betennelsestilstand i kroppen. Forskere mener at tarmbakteriene spiller sentrale roller i forhold til tarmplager som tarmkreft, irritabel tarm (IBS), inflammatorisk tarmsykdom (Chrohns sykdom og ulcerøs colitt), kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, autisme, overvekt og psykiske lidelser som depresjon og angst. 

Nedsatt immunforsvar

Dersom immunreaksjonene i kroppen blir belastet over tid, vil dette tære på immunforsvaret og videre vil vårt forsvar mot sykdom være svekket.  Opp mot 80 % av immunsystemet finnes i veggene i tynn- og tykktarmen.  Slimhinnen på innsiden av tykktarmen inneholder det viktigste forsvarssystem mot giftstoffer.  Etter dette følger lever, nyrer, lymfe, lunger og hudoverflate.

Når avfallsstoffene ikke blir raskt nok nedbrutt og utskilt likesom opptagelsen av viktige stoffer blir dårlig, vil dette forårsake et nedsatt immunforsvar.  Overvekten av sykdomsfremkallende bakterier kan videre resultere i et forstyrret stoffskifte med ulike plager som resultat. 

Kroppens immunforsvar kan få god hjelp til å yte maksimalt gjennom en god plan som både forebygger, vedlikeholder og skaper gode energetiske prosesser i kroppen. For eksempel danner kroppen primitive kreftceller hele tiden, og det er viktig med et sterkt immunforsvar som kan hindre dem i å vokse. Visse matvarer kan hindre blodtilførselen til kreftceller, noe som kan være en soleklar motivasjon til å spise rikelig med følgende næringstette matvarer: Ingefær, hvitløk, blåbær, grønnkål, soyabønner, artisjokk, gurkemeie kombinert med pepper, kanel og grønn te. 

 

Plager som diare, forstoppelse og økt luftmengde henger sammen med en ikke normalt fungerende tykktarm. Det er i tillegg mange andre plager som kan ha en sammenheng, og en tarmskylling vil kunne virke positivt dersom du lider av plager som tretthet, angst, eksem eller irritabilitet. De er eksempler på alvorlige følger av autointoksikasjon. Dette betyr at en selvforgiftning skjer, og det er på grunn av avfallsstoffer som ikke blir effektivt nedbrutt og utskilt samt mangelfull opptakelse av livsviktige stoffer.

Steriliserte, sprøytede og genmanipulerte matvarer, samt medikamentbruk kan forstyrre den normale likevekten mellom tarmbakterier og kroppen. Stress og psykisk ubalanse er også en stor årsak til forstyrrelse i mage-tarmsystemet.  Vi vet at stress forandrer biokjemien i kroppen og leder til redusert fordøyelse.  Stress kan til og med skape varige endringer i hjernen. I tarmsystemet er det en høy aktivitet da vi spiser og drikker daglig, og det er en stor belastning for immunforsvaret dersom det ikke balanseres med gode matvarer, bevegelse og ro. Følgen blir svekket motstandsevne i kroppens immunforsvar.

Et godt immunforsvar avhenger åpenbart at vi tar vare på oss selv, og at det er en balanse i hvordan vi lever. Forholdet til kroppen er livslangt. Nok søvn, hvile, et godt kosthold, avslapningsøvelser og mental og fysisk trening er nødvendig. En passe dose for deg, gjerne med rutiner og et minimum av struktur vil gi optimal vekst og velvære. Kroppen er grunnmuren i den bautaen du kan være med god helse. 

http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/kroppen-var/immunsystemet-generelt-30594.html?page=4

 

FORSTOPPELSE 

En stor del av befolkningen lider av forstoppelse.  Mer enn halvparten av alle menn og kvinner som lever i dagens samfunn, lider av forstoppelse.  Det kan også være forstoppelse selv om du går regelmessig går på toalettet.  Det kan til og med være forstoppelse om du erfarer at det kommer ut som diare, for det kan være forstoppet i tarmen likevel. 

Du produserer mer enn et halvt tonn avføring i året, og det tatt i betraktning er det åpenbart at det kan bli systemfeil og komplikasjoner. Særlig dersom der er mye stress og bekymringer, lite søvn, rekreasjon og aktiviteter preget av glede. I kombinasjon med hurtigmat, ferdigmat, sukkerholdige drikker, alkohol, snus, røyk, godteri og potetgull er det klart at det blir utfordringer for det enorme tarmsystemet i kroppen. Du har faktisk 8 meter med røropplegg, hvor det foregår et komplekst, avansert og finstemt sanitærarbeid.  Det er klart at et plagsomt symptom som forstoppelse lett kan skje, og det er svært mange som lider mye av denne plagen. Forstoppelse gir over tid ytterligere ringvirkninger som igjen skaper begrensninger og tapt livsglede. 

Mange med forstoppelse har oppdaget at de spiste svært ujevnt, sporadisk eller spiste litt hele tiden, svært små porsjoner og skyldte ned maten med vann. De fant ut at når de endret dette, så bedret symptombildet seg. Andre har forstoppelse rett og slett fordi de over lang tid ikke har akseptert kroppens signaler om at de må på toalettet, og de sårbare systemet har hengt seg opp. Må du på do, så er det bare en ting å gjøre – gå til handling. Mangel på væske kan også forårsake forstoppelse, og det samme kan mangel på fiberrik mat. Stress, bekymringer og overbelastende livsførsel kan absolutt forstoppe tarmsystemet. Det er mange faktorer og mulige årsaker, og det fine med det er at det er mye du kan gjøre for deg selv dersom du sliter med forstoppelse. 

Dersom du spiser for lite fiber og drikker for lite vann øker risikoen for divertikler, som er utposninger i tarmveggen. Her kan det samle seg opp gammel avføring som kan hardne, eller de kan utvikle seg cyster. Her er tarmskylling en god behandlingsmetode.  Colon hydroterapi behandlingen må selvsagt følges opp med et kosthold som tarmene setter mer pris på, samt tilførsel av melkesyrebakterier.  

Forstoppelse 

Forstoppelse kommer fra det latinske ordet «constipare», og betyr å presse sammen. Forstoppelse er en tilstand når avføringen er sammenpresset.  En type forstoppelse gir avføring som er for hardt sammenpakket, en annen type forstoppelse forekommer når gammel avføring blir hard og fester seg på tarmveggene. Denne vil da bli værende i systemet og mennesker kan lagre store mengder avføring i kroppen.  Begge disse typene av forstoppelse er helt vanlig blant folk, men det er få av disse som er klar over hvor mye gammel, stivnet eller forstenet avføring som ligger i tarmene og hvilke plager dette kan føre til.  Gammel avføring kan tette igjen tarmlommer og kan legge seg som en hinne over hele tykk- og tynntarmen.  Her er tarmskylling en svært kjærkommen behandling, og pasienten vil merke verdien av dette og få en rekke positive effekter. 

Ved forstoppelse arbeider ikke nervene og musklene i tarmen så godt sammen.  Det er på den siste reisen rett før målovergangen at fordøyelsen ikke fullfører prosessen.  Ved virkelig forstoppelse er det avføring sjeldnere enn tre ganger ukentlig. 

Råd ved kortvarig forstoppelse: 

 • Spise kostfiber: grønnsaker, frukt, linser, nøtter, frø o.l. 
 • Drikk mye vann.
 • Ta deg tid til å gå på do og forsøk å slappe av. 
 • Bruk probiotika og prebiotika – gode, levende bakterier. 
 • Drikk gjerne LR Aloe Vera Drinking gel. Den hjelper systemet å komme i gang igjen. 
 • Jevnlig bevegelse, trim og trening. Aerob trening som svømming, jogging, fjellturer, sykling og turer med rask gange er oftest virkningsfullt. 
 • Ha gode toalettvaner, ta deg god tid og gå på toalettet med en gang du må på do. 
 • Sitt riktig på toalettet, gjerne med beina på en skammel. 

 

http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/kreft/forstoppelse-lindring-1850.html

http://nhi.no/forside/dette-er-fodmap-reduserte-matvarer-41880.html

 

DAGENS KOSTHOLD ER BELASTENDE FOR TARM OG MAGE 

Dagens kosthold bidrar jevnt over ikke til en tarmflora med gode tarmbakterier.  Kostholdet består nå av sukker- og stivelsesholdig mat som brød, mysli, poteter, ris, pasta, knekkebrød, frokostblandinger, pizza, boller, kaker og sukkertøy.  Det drikkes enorme mengder med juice, saft og brus, samt at mange er hektet på sjokolade i en slik grad at de spiser de daglig. Kvaliteten på maten er dessverre mye dårligere enn i forrige århundre. Mineralinnholdet i matjorden er redusert med opptil 80 % på grunn av overforbruk, gjødsling og utarming. Tendensen gjelder også frukt og grønnsaker på den måten at vitamininnholdet er redusert med 80% på epler og halvert i planteføden over to generasjoner. 

Det ser ut til å være et skille mellom de som er svært bevisste på kostholdet, og som får i seg svært bra næring. Dette er enten basert på kunnskap og erfaring, og typisk er det som konsekvenser av at de har slitt over tid med mage og tarmplager. Dette har hjulpet dem til å ta kosthold og helse på alvor, og de har justert kostholdet etter hva de tåler og hva som virker best for dem. 

Så er det mange som sitter fast i et elendig næringsfattig og skadelig kosthold, og ikke makter å komme seg over til et bedre alternativ. Det er så viktig å søke hjelp når det er slik. Be om en konsultasjon hos Bergen Helhetsklinikk, så har du kommet over dørstokkmilen. Da er du i gang.  Du kan få behandling, kostholdsveiledning, coaching og terapi. Vi har også en egenterapibok du kan støtte deg til: «Slik vokser du. Bli deg selv» av Linda Nordskog. Vi har også ressurssiden www.mentora.no der du kan skaffe deg perfekte verktøy for å ta regien og skape livet ditt selv. 

Små steg er bedre enn baklengssteg! Begynn nå! Du kan ta regi i eget liv. 

 

KOSTHOLDET FØR KORN OG POTETER

Potetdyrkingen startet på 1700-tallet. Det er 4000 år siden korndyrking var relativt utbredt. 

Før dette var jegere og sankere avhengig av å fange store nok dyr, fordi de var avhengig av å skaffe mer energi enn de forbrukte ved jakten og sankingen. De spiste det aller meste av dyret og fikk dermed i seg verdifulle mineraler og vitaminer. De spiste mye fisk, bær og planter. De valgte heller fet mat fremfor mager mat. De som overlevde spedbarnsdødelighet, infeksjoner, skader og andre farer kunne bli 90-100 år.  Gjennomsnittlig levealder var lavere i dag på grunn av miljøet og betingelsene disse menneskene levde under. 

I dag lever vi trygt og sikkert, men pådrar oss livsstilssykdommer som følge av usunt levesett vi egentlig også er opplyst om.

Mat som medisin

Har du problemer med mage og tarm anbefaler vi at du kommer til Bergen Helhetsklinikk for en konsultasjon. Vi anbefaler behandlinger med colon hydroterapi, samt bruk av både flytende probiotika og kapsler som først virker i tynn og tykktarmen.  I tillegg er bruk av kvalitets aloe vera drikke med på en god kickstart for en ny fase i livet med helse og sunnhet.  

Samtidig er det viktig at prosessen med å innta mat som medisin for mage og tarm begynner. Det virker ikke å spise av de gamle grunnene lenger. Nå kan du spise for å få bedre  helse og optimal livskvalitet ut i fra din situasjon og betingelser.  Hos Bergen Helhetsklinikk med avd. Colon, Diva & Mentora står vi klare til å støtte deg til å ta ut ditt helsepotensiale og ta vare på deg selv og dine på best mulig måte. 

Hva kan virke mot forstoppelse? 

Det vil kunne hjelpe å drikke mye rent vann, få i seg sunt fett, grove grønnsaker, linfrø eller loppefrø.  Det er viktig å roe ned, og eliminere stress og heller støtte deg selv fysisk og psykisk. Videre er bevegelse alfa omega. 

Maten har åpenbart en stor effekt på oss mennesker, og det kan ha noe å si på alt fra humør (depresjon, apati, aggresjon), overflødig fett til hvordan vi klarer å prestere tankemessig, følelsesmessig og kroppslig. Kjemisk sett er tarmsystemet det organet som ligner mest på hjernen, fordi nevrotransmitterne og hormonene er påfallende like. De kjemiske stoffene i hjernen og tarmen våre er svært nært beslektet. Denne kunnskapen har fått svært mange til å ta tarmhelsen på største alvor. Det er viktig og ha en balansert tarmflora og sunn tarmhelse. Da fungerer kroppen best, og du kan leve mer slik du ønsker. 

Dersom du har skakkjørt deg matmessig kan du ha blitt oversensitiv, avhengig og ubalansert. Kroppslig, tankemessig og følelsesmessig kan det da være vanskelig å støtte seg selv, motivere seg selv og gjøre konstruktive tiltak for helse og velvære. Det er lettere å fortsette som før, feie under teppet, være et «såpestykke» som sklir unna enhver positiv aktivitet som kunne hjulpet og heller marinere seg i selvmedlidenhet og unnskyldninger. 

Da er det viktig å ikke isolere seg, men komme ut av ensomhet, skam og skyld og snakke med noen om det. For det er aldri for sent. Endring skjer hele tiden, og du trenger å treffe noen som forstår hvordan du har det nå og vet hvordan de kan støtte deg inn på den veien som er din og som fungerer for deg.  Unnskyldninger kan fjernes, lett, om du vil. 

 

LAVKARBOKOSTHOLD

Dr. Sofie Hexeberg mener at du på et lavkarbokosthold med mye naturlig mat svært sannsynlig vil få en god tarmhelse.  Videre sitter Hexeberg på mye erfaringskunnskap fra sine pasienter der lavkarbokost har virket som medisin.  Mange sykdommer er forbundet med overvekt, og dersom du spiser lite karbohydrater vil behovet for insulin bli redusert og du vil lettere forbrenne både overflødig fett på kroppen og det fettet du får i deg gjennom mat. 

 

FODMAP – redusert diett

FODMAPs er en samlebetegnelse for tungt fordøyelige karbohydrater. Matvarer som inneholder svært mye FODMAPs blir i liten grad tatt opp av tynntarmen og går nærmest ufordøyet videre til tykktarmen. På veien tar denne maten også med seg mye vann. I tykktarmen tar bakteriene over nedbrytningen og danner gass. Hos personer med mage – tarmplager eller hos pasienter med irritabel tarm vil denne prosessen skape større ubehag fordi det gir en utvidelse av tarmen, mer smerter, luft og ubehag hos pasienten. 

Slik kan en FODMAP redusert diett gi mindre symptomer og fungere bra for sensitive mager og tarmer.  

Forskning viser dessuten at du kan redusere mageproblemer i forbindelse med irritabel tarm (IBS) ved å unngå visse matvarer.  Dietten som anbefales til denne pasientgruppen blir kalt for FODMAP-redusert diett. Mange mener at også andre pasientgrupper med mage og tarmplager med fordel kan teste om de lever bedre og får færre symptomer med en slik diett. 

FODMAP er et engelsk ord satt sammen av begynnelsesbokstavene til bestemte sukkerarter i maten som suges dårlig opp i tynntarmen, men blir brutt ned ved gjæring («fermentering») av mikrober i tykktarmen. 

Her er eksempel på matvarer med lite fodmap, og som følgelig er mer skånsomt for fordøyelsessystemet: 

Frukt:  Bananer, blåbær, druer, kiwi, sitrusfrukter, bringebær, jordbær
Grønnsaker:  Gulrot, grønne salater, spinat, oliven, poteter
Kornprodukter: Ris, havre, polenta, mais
Melkeprodukter:  Laktosefri melk, havre, brie, camembert, laktosefri yoghurt, sorbet
Søtt: Sukker, glukose, sirup (små mengder), søtningsstoffer som ikke ender på -ol

 

FODMAPs: 

Fruktaner: Hovedkilder av fruktaner i kosten er hvete, rug og bygg og noen grønnsaker som løk og hvitløk. Andre kilder til fruktaner er frukto-oligosakkarider (FOS) og inuliner, som ofte blir tilsatt lett youghurter og noen kosttilskudd m.m. 

Galaktaner (GOS): Raffinose og stachyose er de mest vanlige GOS som finnes i mat. De forekommer i belgfrukter som bønner, linser og kikerter. 

Laktose: Laktose finnes i varierende mengder i melk og meieriprodukter som youghertm fløte, rømme og i myke oster. 

Fruktose > glukose:  Fruktose i overskudd av glukose kan trigge IBS symptomer. Fruktose går ofte under betegnelsen fruktsukker og finnes i all frukt, i honning og i «high fructose corn sirup». 

Polyoler: Finnes både naturlig og i kunstig form. Naturlig forekommer polyoler i frukt og grønnsaker som avocado, vannmelon, sopp og blomkål. Kunstig blir de ofte brukt i matproduksjon som bindende agenter og til kunstig søtning – spesielt i sukkerfri tyggegummi, drops og godterier. Polyoler blir ofte gitt navn som ender på «-ol» og inkluderer sorbitol, mannitol, malitol, xylitol, polydextrose og isomalt.  

Kilde: Norsk Helseinformatikk og ernæringsfysiolog Julianne Lyngstad

https://lyngstadernaering.no/

https://nhi.no/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/dette-er-fodmap-reduserte-matvarer/

 

Overvekt og fedme

Tarmskylling balanserer tarmsystemet og kan gi svært gode resultater for vektreduksjon. Det er svært mange av våre kunder som opplever en vektreduksjon uten en gang å prøve å gå ned i vekt. Dersom tarmsystemet ikke er i balanse kan det gi stoffskifteforstyrrelser, og det vil kunne gi vektøkning.  Tarmskylling gjenoppretter balansen i tarmsystemet og gir gode resultater.

Dersom pasienten er forstoppet vil man kunne oppleve en umiddelbar vektreduksjon etter behandling.  Det er vanlig at den som vil ta CHT – behandling gir seg selv en ny start, både gjennom å forberede seg en tid før første behandling via inntak av mye vann, sunne matvarer og mer bevegelse. Videre vil behandlingen også gi en mental styrketrening mot å fortsette eller starte på en ny sunn fase i liver. Etter behandlingen er det en helt vanlig effekt at en mister lysten på søt eller fetende mat som ødelegger den renheten en kan kjenne på nå. Derfor blir det mer fristende å spise ren, næringsrik og helbredende matvarer. 

Overvekten av sykdomsfremkallende bakterier i en svært belastet tarm, gir et forstyrret stoffskifte med over- eller undervekt som resultat. Det er en ond sirkel, som starter med at kroppens funksjoner blir svekket av vårt forhastede levevis. Transporttiden gjennom tarmsystemet blir for lang, kroppen er tilbøyelig til å oppta fett i stedet for nyttige næringsstoffer, hvilket ofte innebærer at vi spiser mer for å oppnå det nødvendige inntak av vitaminer og mineraler.

Det er teorier om at bakteriekulturen i tarmen kan gjøre oss fete. 

En teori er at tarmfloraen rett og slett inneholder for mange bakterier som får oss til å bli fete på mange måter. Sammen med overvekten kommer betennelser som en indikator på et alvorlig helseproblem.  Det er også noen som er opptatt av at stoffskifteproblemer, diabetes og høye kolestrolverdier finner en typisk lett forhøyede betennelsesverdier i blodet. Dette heter subklinisk infeksjon, da den ikke er høy nok til å behandles. Skjoldkjertelen får problemer når det er betennelse i kroppen. Dermed går fettforbrenningen saktere. Den subkliniske infeksjonen fører til fedme direkte. Hormonelle endringer, for mye østrogen, mangel vitamin D og for mye glutenholdig mat kan også være mulige årsaker til overvekt. 

En annen teori handler om at tarmbakterier kan påvirke appetitten. 

Overvekt / fedme

Colon hydroterapi over tid vil i tillegg til rensing av tykktarmen rense organene i kroppen, dersom en tilfører kroppen ren og god mat. Vi vet at tarmhelsen er vesentlig for vektreduksjon, og det er også leveren. 

Tykktarmen og tarmhelsen må være i orden for suksessfull vektreduksjon. Start med å rense verdens viktigste kanal – fordøyelsessystemet -med detoxte, Biosweep og tarmskyllinger. 

Leverens påvirkning på vektreduksjon:

Nyere forskning viser at fett i leveren (fettlever), kan være årsak til at mange som prøver ikke går ned i vekt. Faktisk viser forskning at 9 av 10 overvektige plages av fettlever. 

Fett i leveren minsker leverens aktivitet og effektivitet, og det bremser forbrenningen. 

Det er godt kjent blant de som sverger til colon hydroterapi at det hjelper spesifikt med å støtte lever – og galle funksjonen. Ofte tar de mest seriøse egne kurer for å rense leveren, i tillegg til colon hydroterapi. Spør våre behandlere om dette, og du vil få en vurdering om dette er noe for deg. 

Når leveren blir renset for det overflødige fettet, vil stoffskiftet og fettforbrenningen fungere vesentlig bedre. Det motvirker også at sukkerstoffer omdannes og lagres som fett i leveren. 

Slik opphopning av fett i leverens celler skyldes oftest usunn livsstil. Sukkerstoffer har for øvrig lettere for å hope seg opp når en er overvektig. 

Fett i leveren fører enkelt sagt til at kroppen forbrenner maten dårligere. Da er det vanskeligere å gå ned i vekt også, da fettet hoper seg opp i leveren på grunn av usunt kosthold. 

Konsekvenser av fett i leveren er ofte at en føler trøtthet og mangel på overskudd. Dette er noe mange overvektige kan kjenne igjen som en del av sin form, og som forklarer hvorfor det kan være vanskelig å komme seg i aktivitet. Det blir en ond sirkel. 

Leverens rolle er svært viktig for vår helse og livskvalitet. Leveren er det mest energikrevende organet vi har, bortsett fra musklene. Derfor er leveren så viktig for fettforbrenning og vektreduksjon. 

Så lenge leveren er overbelastet vil det være vanskelig å gå ned i vekt. 

Colon hydroterapi behandlinger vil hjelpe deg med en ny start og en sunn og god livsstil. 

 

ØNSKER DU SUNNERE LIVSSTIL ELLER VEKTREDUKSJON? 

En investering i helse er den beste gaven du kan gi deg selv. Vi skreddersyr en behandlingsplan med en plan for både kosthold og aktivitet, samt eventuelle andre justeringer i livsstilen, og støtter deg aktivt. 

Overvektige har en usunn tarmhelse og dårlige bakterier i tarmfloraen bidrar til fedme. Derfor er colon hydroterapi en sentral del av behandlingen. Samtidig får du produkter som støtter prosessen. Vi har et team av behandlere, og vi har også terapeuter og coacher som kan hjelpe deg dersom du trenger motivasjon, støtte og har dårlig selvtillit på å lykkes med vektreduksjon. 

Vi har et team av terapeuter / coacher / veiledere / gestaltterapeuter og en psykolog, og du blir kontaktet av den vi tenker kan støtte deg best dersom det er nødvendig i din situasjon. Ofte har vi noen mentale sperrer, lav selvtillit på å lykkes med vektreduksjonen eller det kan være overspising, matmisbruk, sukkeravhengighet, sensitivitet, stress, dårlig samvittighet eller at du bruker mat for å tilfredsstille andre reelle behov. Slike ting trenger du støtte til å komme videre med, og da er det godt å ha en profesjonell støttespiller med på laget. 

Vi tilbyr også grupper og workshops. Vi tilbyr et helhetlig og unikt tilbud, og er her for deg.

 

Sunnere livsstil eller vektkontroll / reduksjon

En investering i helse er den beste gaven du kan gi deg selv. Dersom du vil ned i vekt, skreddersyr vi behandlingsplanen for deg. Den inneholder colonhydroterapi behandlinger, da overvektige har en usunn tarmhelse og forskning viser hvordan bakterier i tarmfloraen bidrar til fedme. 

En investering i helse er den beste gaven du kan gi deg selv. Vi skreddersyr en behandlingsplan for deg, og støtter deg aktivt. Overvektige har oftest en usunn tarmhelse og dårlige bakterier i tarmfloraen bidrar til fedme. Derfor er colonhydroterapi en sentral del av vårt behandlingsopplegg. Det er også mulig å kun gå til colonhydroterapibehandlinger. 

Samtidig følger du våre produktanbefalinger som bidrar til å rense og bygge opp igjen tarmfloraen og fordøyelsessystemet. Du vil få veiledning og oppfølging av våre sykepleiere i hele prosessen. Vi tilbyr også vektkontroll. Vi har et team av terapeuter / coacher / veiledere / gestaltterapeuter og en psykolog. Du blir kontaktet av den vi tenker kan støtte deg best dersom det er nødvendig i din situasjon. Ofte har vi noen mentale sperrer, lav selvtillit på å lykkes med vektreduksjonen eller det kan være overspising, matmisbruk, sukkeravhengighet, sensitivitet, stress, dårlig samvittighet eller at du bruker mat for å tilfredsstille andre reelle behov. Slike ting trenger du støtte til å komme videre med, og da er det godt å ha en profesjonell støttespiller med på laget. 

 

Matallergi, matintoleranse, overfølsomhet 

Det finnes teorier om årsaken til matallergi som handler om at det er fordøyelsen i tynntarmen som ikke fungerer godt nok, og da brytes ikke protein ned til aminosyrer og det blir igjen små biter av det. Dette skaper irritasjoner, og det kan bli verre etter hvert når en fortsetter å spise det som immunforsvaret reagerer på som fremmedlegemer. 

En annen teori handler om at tarmveggen kan være gjennomtrengelig i en kortere periode, slik at det slipper rester av mat og andre substanser som er avfall inn i blodet. 

Plantene tilfører en viss mengde gift for ikke å bli spist av insekt og andre. I mennesketarmen kan gluten vandre delvis ufordøyd gjennom tarmcellene, og derfra kan det oppløse forbindelsen mellom de enkelte cellene.  Immunforsvaret kan reagere på dette. Vi sier at ca. 1 av 100 personer har en genetisk intoleranse for gluten. Når det gjelder intoleranse er det betydelig flere som har en sterk sensitivitet i forhold til gluten. Videre er det dem som er sensitive for gluten. De kan spise noe, men vil merke at dersom de utelater det noen uker vil de kjenne merkbar forskjell. 

Når det gjelder laktoseintoleranse er det ikke kun allergi eller sensitivitet, men direkte om næring som ikke lar seg spalte ned i de minste delene.  Da kan en få symptomer som magesmerter, diare og oppblåsthet. 

Svært mange har problemer med fruktose (fruktsukker), og det er en medfødt overfølsomhet i forhold til dette. Mennesker med en medfødt overfølsomhet mot fruktose har få enzymer som kan bearbeide fruktosen i cellene. Dermed kan fruktoseinnholdet bygge seg opp og virke belastende på andre arbeidsoppgaver i systemet. En fruktoseintoleranse kan få innvirkning på sinnsstemningen. Dette kan gå utover produksjonen av serotonin, også kalt lykkehormonet.

Forsinket matvareallergi

En forsinket matvareallergi vil si at kroppen reagerer på proteiner eller deler av proteiner i fra maten.Det kan f.eks være gluten, hvete eller melkeproteiner. Det er immunglobulin G , som er en type immuncelle som er årsaken. Reaksjonen og symptomene kommer langsomt, i fra 12 til 72 timer etter inntatt mat og noe som gjør det vanskelig å finne ut av hva mat og proteinkilden man har reagert på.Når du har en IgG reaksjon uten å ha en IgA -reaksjon ( symptomer etter 4-7 timer) eller IgE – reaksjon ( straks)  vil du få negativ prøve hos legen selv om det er proteinbestanddeler i f. eks hveten du reagerer på. 

Matproteiner eller matpartikler kommer seg igjennom tarmslimhinnen og gjør en syk. Proteinene skal spaltes i fordøyelsen til enkle aminosyrer men det er ikke alltid det skjer. Ved lekk tarm kan grupper av aminosyrer og rester av proteiner komme over i blodet. Ved en dårlig tarmflora, lite eller feile bakterier i tarmen , så får du forstyrrelser i enzymproduksjonen og du får da ikke nok enzymer og bakterier til å spalte proteiner i maten. Disse grupper av aminosyrer blir oppdaget og oppfattet av immunforsvaret vårt som fremmedlegemer. Antall IgG øker i kroppen vår dess mer av disse matproteinene du spiser og makrofager , også kalt spise-celler vil destruere IgG. Dette vil føre til inflamasjon i vevet men det kan og føre til at  kroppen kan angripe seg selv ved at deler av matproteiner ligner så mye på kroppens eget vev. 

Forsinket matvareallergi kan gi symptomer som : magesmerter, diare, migrene og hodepine,depresjon, uro og konsentrasjonsvansker, trøtthet/ utmattelse/ ME, følelse av å ha influensa eller være bakfull, leddsmerter og leddgikt, muskelsmerter og fibromyalgi. 

Avd. Colon har utvalgte produkter til behandling av lekk tarm og usunn tarmflora. I tillegg til vår startpakke med Aloe Vera gel og to typer probiotika for å sikre behandling fra munn til ende, så har vi utsøkte og virkningsfulle produkter som Pro aktivator og Super S og Aminoceramid.  Magnesium er også et tilskudd mange trenger. Det virker bra for hele kroppen;  blant annet for å opprettholde enzym aktivitet og til produksjon og transport av energi, for protein syntesen, og det bidrar til å overfører nervesignaler, samt bidrar til at musklene slapper av. 

 

Irritabel tarm 

Det er en sterk forbindelse mellom «hjernen» i tarmen og hjernen. Sunne tarmer sender kun de nødvendige signalene videre, mens personer med irritabel tarm blir overbelastet med signaler mellom hjernen og tarmen. Dette kan medisinere se på hjerneskanninger. I et eksperiment fikk deltagerne blåst opp en ballong i tarmen, samtidig som det ble registrert og fotografert bilder av hjerneaktivitet. Hos personer uten plager var det normale hjernebilder, mens hos personene med IBS var det tydelig aktivitet i et emosjonelt område i hjernen der ubehagelige følelser er i aktivitet. 

De som lider av irritabel tarm har ofte diare og / eller forstoppelse, og de har et generelt mageubehag og kan merke at de blir påvirket av ulike typer mat. De vil også gjennomsnittlig være oftere belastet med depresjon og angst av ulik art og grad. 

Pasienter med IBS anbefales å benytte seg av våre tilbud i både avdeling Colon og Mentora i Bergen Helhetsklinikk, dersom de plages både fysisk og psykisk. Behandling og terapi vil til sammen gi de beste resultatene, og det er mulig å bli bra igjen. 

Betennelsestilstand er funnet som mulige årsaker, og derfor blir behandling med rensende og betennelsesdempende produkter viktige tilskudd i behandlingen. En skadelig tarmflora er også et sentralt funn i forskningen, og colon hydroterapi behandlingen vil kunne gi en sunn tarmflora og symptomene og plagene kan derfor bli borte. Mange merker som nevnt en økt sensitivitet ovenfor mat, og noen matvarer må ofte kortvarig, langvarig eller for noen varer bort for alltid. Egg er et eksempel på en matvare som noen kan reagere sterkt på, og som må elimineres i 1-2 år, for så å kunne gjeninnføres uten problemer. Jo flinkere en er med kostholdet, jo raskere kan matvarer tas inn i kostholdet igjen. Når det gjelder melkeprodukter og mel (gluten er ikke alltid nok å eliminere) så er det eksempel på matvarer som en kun tåler i liten dose en sjelden gang, eller for noen så er dette mat som en må fjerne fra kostholdet for å slippe symptomer. Dette kan være tilfelle uten at det slår ut på allergitestene på vanlige spesialistavdelinger. 

Det er fortsatt noen leger som ikke tar pasienter med slike plager på alvor, da undersøkelser av tarmen og funn etter deres kriterier avdekker skader i tarmen eller for høye avvik. 

IBS – Irritabel tarmsyndrom

Irritabel tarmsyndrom (IBS – Irritable Bowel Syndrome) er en samlebetegnelse for mageplager som trolig skyldes avvik i tykktarmens funksjon. Det er ingen hjelp i seg selv å få en IBS diagnose, men du vil få hjelp ved å ta colon hydroterapi over tid sammen med justering av kosthold og livsstil. 

IBS eller irritabel tarmsyndrom, er en samlebetegnelse for mage/ tarmplager som etter alt å dømme skyldes at tykktarmens funksjonsevne er redusert. Colon hydroterapi kan nettopp forbedre tykktarmens funksjonsevne, og får de pasientene som ikke er i en aktiv fase vil colon hydroterapi sammen med støtte produkter og et tilpasset kosthold gi god effekt. 

IBS kan ha lignende symptomer som en del andre sykdommer, og er derfor vanskelig å diagnostisere. Ofte skjer det etter flere runder og en lang tid med plager, og det er ulikt fra lege til lege hvor raskt og hvordan en diagnose settes. Det er viktig at legen sjekker ut at det ikke foreligger andre sykdommer som følge av symptomene, og IBS er en såkalt «utelukkelsesdiagnose». Forskere mener at så mange som 1 av 10 nordmenn har IBS og typiske symptomer er:  

 • Smerter i magen
 • Endret avføring og avføringsmønster som hyppigere eller sjeldnere dobesøk
 • Forstoppelse
 • Diare 
 • Luftplager som oppblåsthet og hyppig luftavgang.

Forskere strever med å finne en åpenbar årsak til IBS, og det kan trolig skyldes flere faktorer som spiller sammen. En hovedårsak, mener mange eksperter, er stress og store belastninger over lang tid. Ellers kan det nevnes; ubalanse i tarmfloraen, usunne tarmbakteriene, noe galt med tarmbakteriene, forstyrrelser i tarmens indre nervesystem eller det kan være på grunn av maten vi spiser som kan gi oss matintoleranse og da mageplager og overfølsomhet for visse typer mat. Mange blir beviselig bedre når de korrigerer kostholdet, og er oppmerksomme på at de ikke tåler visse typer mat.  Noen kan få IBS etter infeksjon i mage/ tarmkanal, samt etter hyppige kurer med AB eller en enkelt kraftig kur. Folk har ulik tåleevne i forhold til alle disse faktorene.

Mange av de med IBS har i tillegg symptomer som vitner om kronisk utmattelse og symptomer som antyder fibromyalgi. Disse tre tilstandene kan peke i retning av at alle plagene skyldes en årsak som er knyttet til fordøyelsen. Vi tror at livsstilssykdommer som ME, IBS og revmatisme vil bli sett på samlet i fremtiden.  

IBS rammer anslagsvis 10-20% av befolkningen. Med andre ord er det et stort problem – for hver enkelt det gjelder og for samfunnet. Årsaken til IBS er ukjent. Tilstanden er godartet, hvilket betyr at den ikke antas å medføre økt dødelighet. Likevel er det mange som opplever redusert livskvalitet. Det sentrale symptomet ved IBS er mageplager eller rett og slett irritabel tarm.

I tillegg assosieres tilstanden med en rekke tilliggende symptomer som uforklarte muskel og leddsmerter, fatigue (utmattelse) og nedstemthet.

 

Har fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom, autisme og irritabel tarm samme årsak? Norske forskere tror disse og flere tilstander kan stamme fra tarmen.

http://forskning.no/bakterier-immunforsvaret-sykdommer/2011/11/forgiftet-innenfra

 

Behandling av irritabel tarm

Leger mener at det er vanskelig å behandle IBS, men vår erfaring er at det er mulig med colon hydroterapi for å balansere og skape god tarmflora, samt supplere med utvalgte spesial produkter for dette som nevnt over. I tillegg er en endring i kostholdet oftest nødvendig, og stress bør minimeres. 

FODMAP dietten er en diett hvor tungt fordøyelige karbohydrater utelates fra kosten. Det viser seg at dietten lindrer plagene til ca 70 % av de med IBS. Dietten er streng men formålet er å reintrodusere matvarer etter en periode på ca 6 uker slik at man finner ut av hvilke matvarer man tåler/ ikke tåler og evt hvor stor samlet mengde karbohydrater man tolererer. 

Stress påvirker tarmbakteriene negativt så reduksjon av stress i hverdagen er viktig. Mental avspenning som meditasjon og mindfullness er bra.

Fysisk aktivitet og trening i moderat grad hjelper også mange, da dette stimulerer tarmperistaltikken. 

Ved en forstyrrelse i den sunne økologisk balansen i tarmkanalen er det nødvendig å optimalisere levevilkårene for de gode melkesyrebakteriene som er Laktobaciller og Bifidus bakterier. 

Colon hydroterapi er en terapibehandling som både skånsomt renser tykktarmens slimhinne ved hjelp av renset temperert vann og behandlingen gir en opptrening av tarmens peristaltikk. Gammel avføring, toxiner, ufordøyde matvarepartikler, gammelt slim, plakk, parasitter og overskudd av Candida sopp skylles ut. Ved gjentatt behandlinger og ved tilførsel av Probiotika og Alovera drikk så blir både tarmslimhinnen renset, peristaltikken opptrent og tarmen får rikelig tilførsel av gode tarmbakterier. En sunn balanse i tarmkanalen er viktig for immunforsvaret, for fordøyelsen og for et godt næringsopptaket. Tykktarmen er et aktivt metabolsk organ som hjelper oss med energiomsetningen i kroppen og den spiller en stor rolle i nedbrytningen av komplekse karbohydrater. Ulike bakteriestammer fordøyer maten på forskjellige måter og disse bakteriene deltar aktivt i nedbrytningen av næringsstoffer som ikke blir tatt opp i tynntarmen. Tarmhelsen er undervurder sier mange forskere og en ubalanse i tarmfloraen kan gi sykdom både i og utenfor tarmkanalen. Hippokrates sa » All sykdom starter i tarmen» og det er trolig mer sannhet i dette enn vi har trodd på lenge. Vi har nemlig hatt denne kunnskapen tidligere, helt tilbake til oldtiden, jamfør hva vi skriver om historien til tarmskylling. Den kom dessverre i glemmeboken i mange tiår etter revolusjonen med innføring av legemidler som tabbeletter for alle slags symptomer. Som kjent er behandling av problemet alltid en bedre løsning enn symptomlindring, og det er folk flest kjent med i dag. 

https://nhi.no/sykdommer/magetarm/tykktarm/irritabel-tarm/

Candida (sopp) eller kraftig sukkersug

Sukkeravhengighet og voldsom sukkertrang er helseskadelig både for kropp og sinn, deg selv og dine relasjoner. Ved misbruk av sukker og søppelmat vil hormonsystemet, nervesystemet og energisystemet bli skadelidende og du vil kjenne på ubalanser fysisk og psykisk. Det blir dårlig prioriteringer, gi blaffen mentalitet og vekslende slapphet / hyperaktivitet /aggresjon / nedstemthet / uro. Snakk med terapeutene i Mentora for hjelp til å kutte ut de dårlige mønstrene. 

Kroppen kan lett like sukkerholdige matvarer. Det går raskt og lett å ta opp sukkeret, og det blir raskt til energi som kan brukes.  Mange som jobber for mye kan fortelle at de bruker sukker som et dop for å ha energi til å holde på, og de ønsker ikke skikkelig næringsrik mat fordi det virker ikke på den samme måten at det gir en kickstart i systemet. Dessverre blir disse arbeidsnarkomane svært utslitte da de ikke får skikkelig energi. 

Sukker er avhengighetsskapende, og jo mer du spiser jo større trang får du etter større og hyppigere doser. Matlysten etter skikkelig mat går gjerne ned, og resultatet er tomme kalorier som betyr at du ikke får noen næring som gir deg energi og krefter til å leve livet. 

Sopp (candida) blomster opp ved sukkerspising, og en effekt av dette er en nærmest ukontrollerbar sukkertrang.  Probiotika og Aloe Vera gel er sammen med colon hydroterapi effektivt i forhold til candida soppen. I tillegg er det selvsagt viktig å kutte sukkeret da en gjerne har blitt overfølsom for det, og dermed tåler mindre enn før for å få uheldig virkning. 

http://www.sukkeravhengig.no/

http://www.bittensaddiction.com/

http://nhi.no/sok?query=Er+du+avhengig+av+sukker%3F

https://www.lhl.no/spor-eksperten/sporsmal/Sukker-betennelse/

 

Diarè

I 1997 kom Bristolskalaen for avføring, og diare er nummer 7 på denne skalaen. Den er vannaktig, har ingen faste biter og er helt flytende. Ved denne typen bruker fordøyelsesrestene kun 10 timer (diarè) på å bli transportert gjennom tarmen. Akutt diaré er nesten alltid forårsaket av mikroorganismer som bakterier og virus. Dersom du sliter med diare over tid og har fått utelukket andre sykdommer hos lege, vil det være naturlig å sørge for å bedre tarmhelsen. Da er vårt tilbud med colon hydroterapi som grunnleggende behandling sterkt anbefalt. Det er trolig en ubalanse i tarmfloraen. Det kan også handle om matintoleranse, stress eller annet. Vi anbefaler at du fyller ut konsultasjonsskjema og får en behandlingsplan hos vår klinikk. 

https://nhi.no/symptomer/barn/diare-akutt-veiviser/

Hudproblemer 

Colon hydroterapi har god effekt på psoriasis. Stress og belastninger bør minimeres, og Aloe Vera Gel anbefales på daglig basis som et fast supplement.  Sukker er betennelsesdannende og bør i størst mulig grad unngås. Noen hudproblemer er hormonelle, og colon hydroterapi vil påvirke dette i positiv grad. 

 

Eksem 

Colon hydroterapi har god effekt på psoriasis. Aloe Vera Gel anbefales på daglig basis som et fast supplement.  

 

Psoriasis 

Colon hydroterapi har god effekt på psoriasis. Stress og belastninger bør minimeres, og Aloe Vera Gel anbefales på daglig basis som et fast supplement.  

Kløe 

Kløe kan være allergi, eksem o.l., men kan også henge sammen med matintoleranse eller du kan ha sopp, parasitter og ormer i systemet. Colon hydroterapi vil uansett kunne gi deg bedre helsesituasjon. Vi har mange pasienter som har hatt kløe som et symptom som plutselig har oppstått, og det har raskt gått tilbake med behandling. Produktet BioSwep kan være aktuelt sammen med Probiotika og Aloe Vera Gel. 

Utmattelse 

Utmattelse uten at prøveresultater hos legen gir noen indikasjoner på andre sykdommer, vil være et tegn på at immunforsvaret ikke arbeider så effektivt som det skal og at ikke du får nok energi fra ditt kosthold. Vi anbefaler at du tar en kur med colon hydroterapi og får anbefalt kosttilskudd i tillegg. 

Utbrenthet

Utbrenthet skaper endringer i tarmfloraen, og det anbefales å ta colon hydroterapi for å bygge opp tarmhelsen.  

Slitenhet 

Dersom du er sliten uten grunn, vil vi anbefale deg å ta nødvendige prøver hos din fastlege. Dersom prøvene er normale, er det all grunn til å behandle tarmhelsen da den virker tett sammen med slitenhet.

Mangel på energi 

Tarmhelsen vil ha umiddelbar sammenheng med ditt energinivå, så dersom du er plaget av mangel på energi anbefaler vi sterkt å ta colon hydroterapi behandlinger. 

Psykiske svingninger 

Det er godt dokumentert hvor nær sammenheng det er mellom tarmhelsen og vår psykiske balanse, og du vil ha effekt av å få en sunn tarmflora og balansert tarmhelsen.

Trøtthet 

Dersom tarmhelsen er usunn vil trøtthet være et symptom som vil komme tidlig, og kan raskt avhjelpes med colon hydroterapi. Sørg for at du har sjekket ut at andre medisinske tilstander er utelukket. Dersom du sover nok, tar colon hydroterapi behandlinger og fortsatt er trøtt så ta en time hos din fastlege for å ta nødvendige prøver. 

Søvnproblemer 

Colon hydroterapi bidrar til bedre søvn for mange, da bedret helse gir bedre betingelser for søvnen. Det følger en ro med behandlingen. Stress er en vanlig årsak til søvnproblemer, depresjon også – og begge deler er relaterte plager til slike helsegevinster som colon hydroterapi kan avhjelpe. 

Infeksjoner 

Les mer under nedsatt immunforsvar. Dersom du blir ofte syk er trolig immunforsvaret dårlig, og du har også sannsynligvis en lite heldig tarmflora. Colon hydroterapi og oppbyggende supplement vil gi deg gode resultater.  

Hyppige forkjølelser og tendens til å bli ofte syk

Les mer under nedsatt immunforsvar. Dersom du blir ofte syk er trolig immunforsvaret dårlig, og du har også sannsynligvis en lite heldig tarmflora. Colon hydroterapi og oppbyggende supplement vil gi deg gode resultater.  

 

Ubalanse i tarmfloraen

Det lever millioner av bakterier i tarmsystemet vårt.  Vår trivsel er avhengig av å ha den rette balansen av disse bakteriene. Bakterier er livsviktige, men de må være av rett art og de må ha et balansert samspill. En slik ubalanse er dessverre helt vanlig, og dette skaper belastning for systemene, tapper energi du ville brukt til andre formål og kan gjøre immunforsvaret svakere. 

Veien til optimal livskvalitet, helse og velvære går gjennom tarmen, ett av de største organene i kroppen. Dersom det er for mange bakterier eller andre bakterier i tarmen enn det som er normalt sier vi at det er en bakterieovervekst.  Tilstanden kan gi ubehag og smerter som oppblåsthet, ubehag i magen, diaré, nedsatt opptak av næring (malabsorpsjon) og vekttap. Et mangelfullt opptak av næring i tarmen vil gi nye symptomer som utmattelse, konsentrasjonssvikt og trøtthet. 

Usunn tarmflora

Dersom vi blir matforgiftet merker vi straks dette, og får diare eller oppkast. Vi merker imidlertid ikke alle de billionene av ørsmå organismer som lever i kroppen vår. Det har en betydning hvilke typer og mengder av disse små organismene med sopp, parasitter og ormer som bor i oss. Ved overvekt, dårlig kosthold, stress, depresjoner, nervesykdommer og kroniske tarmproblemer vil det skapes andre forhold for bakteriene i tarmen og det blir en usunn tarmflora. Det hele blir en ond sirkel som virker sammen på utallige måter, og som blir svært belastende for kroppen. 

Da er det nødvendig med en tarmrens, og vi kan anbefale produkter som en 15 dagers rense te, samt produktet BioSweep som fjerner slike organismer. Colon hydroterapi er den grunnleggende behandlingen, og det er viktig å fullføre en kur helt til en er symptomfri. 

Nedsatt immunforsvar 

Immunforsvaret får en ny start med colon hydroterapi

Har du en generell tendens til å bli ofte syk? Da har du nok nedsatt immunforsvar, og det er viktig å hjelpe seg selv med å få bedret dette. 

 Colon hydroterapi kan gi et nedsatt immunforsvar en ny start da 2/3 deler eller opptil 80% av immunforsvarets styrke har sammenheng med tarmfunksjonen. 

Vanlige symptomer på nedsatt immunforsvar kan være slitenhet, utmattelse, irritabilitet, depresjon, eksem, infeksjoner, hyppige forkjølelser og en generell tendens til å bli ofte syk. Behandling med colon hydroterapi kan bygge opp immunforsvaret over tid, og krever noen behandlinger.  Du vil imidlertid trolig merke en positiv forskjell etter første behandling. 

 

Litt uvalgt litteratur og kilder til forståelse:

 • «An Organic Chemist’s Perspective on Paleo» by Mathieu Lalonde, PhD
 • The Paleo Solution a Robb Wolf
 • http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/13590840310001619397
 • http://www.greenmedinfo.com/page/opening-pandoras-bread-box-critical-role-wheat-lectin-human-disease
 • http://fitnessbloggen.no/god-helse-korn/
 • Lindeberg S, Jonsson T, Granfeldt Y, Borgstrand E, Soffman J, Sjostrom K, Ahren B: A Palaeolithic diet improves glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet in individuals with ischaemic heart disease. Diabetologia 2007, 50: 1795-1807.
 • Jonsson T, Granfeldt Y, Erlanson-Albertsson C, Ahren B, Lindeberg S: A paleolithic diet is more satiating per calorie than a mediterranean-like diet in individuals with ischemic heart disease. Nutr Metab (Lond) 2010, 7: 85.
 • Jonsson T, Granfeldt Y, Ahren B, Branell UC, Palsson G, Hansson A, Soderstrom M, Lindeberg S: Beneficial effects of a Paleolithic diet on cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: a randomized cross-over pilot study. Cardiovasc Diabetol 2009, 8: 35.
 • Frassetto LA, Schloetter M, Mietus-Synder M, Morris RC, Jr., Sebastian A: Metabolic and physiologic improvements from consuming a paleolithic, hunter-gatherer type diet. Eur J Clin Nutr 2009, 63: 947-955.
 • Lindeberg S: Food and western disease: health and nutrition from an evolutionary perspective. Chichester: Wiley-Blackwell; 2010.
 • Cordain L, Eaton SB, Sebastian A, Mann N, Lindeberg S, Watkins BA, O’Keefe JH, Brand-Miller J: Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. Am J Clin Nutr 2005, 81: 341-354.
 • Cordain L, Miller JB, Eaton SB, Mann N, Holt SH, Speth JD: Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations in worldwide hunter-gatherer diets. Am J Clin Nutr 2000, 71: 682-692.
 • Cordain L, Eaton SB, Miller JB, Mann N, Hill K: The paradoxical nature of hunter-gatherer diets: meat-based, yet non-atherogenic. Eur J Clin Nutr 2002, 56 Suppl 1: S42-S52.
 • O’Keefe JH, Jr., Cordain L: Cardiovascular disease resulting from a diet and lifestyle at odds with our Paleolithic genome: how to become a 21st-century hunter-gatherer. Mayo Clin Proc 2004, 79: 101-108

 

Tarmhelse er «hot» og populært 

Alle de rike, populære og informerte elite folkene gjør det. De bryr seg om seg selv, inkludert tarmhelsen. Nå kan alle gjøre det siden det har blitt alminneliggjort og vanlig. Det florerer av bøker om viktigheten av tarmhelse og det forskes mye. Stadig finner forskerne nye sammenhenger mellom dårlig tarmhelse og sykdom. 

Tarmhelse, tarmrensing, tarmskylling, tarmavgiftning, colon hydroterapi, detox og renselse er ord som handler om å rense eller skylle kroppen for skadelige avfallsstoffer, giftstoffer, ormer, parasitter, sopp og usunne bakterier som ligger i kroppen. 

Kroppen blir utsatt for voldsomme belastninger på grunn av vår moderne livsstil med stress, effektivitet og utsatthet for giftstoffer. Det er forurensing, giftstoffer i hygieneprodukter, maten vi spiser og ikke minst det vi drikker. Siden vi kontinuerlig fortærer mat, og kanskje ikke tygger skikkelig og andre ganger forvirrer kroppen med flytende føde som smoothie der vi ikke tygger – så blir fordøyelsessystemet vårt skadelidende. Det har blitt svært vanlig med fordøyelsesplager, og årsaken er ofte vårt moderne kosthold, økt stressnivå, forurensning og stadige inntak av giftstoffer. Det er slett ikke uvanlig at en gjennomsnittsperson bærer rundt på flere kilo komprimerte giftstoffer i tarmene. 

Avfallsstoffer samler seg på innsiden av tykktarmen i små folder og i utposninger i tarmen, og i lag etter lag hoper det seg opp, og kan bli opp til 5-10 cm tykt. Harde ufordøyede, forråtnede rester kan føre til at tykktarmen blir deformert med utposninger, forsnevringer og falle sammen. Tykktarmen omtales ofte som kroppens eget avløpssystem. Tarmskylling er den ultimative innvendige rensingen og i seg selv en foryngelseskur.

Hvis du vurderer rensing av tykktarmen og ønsker å leve et langt liv hvor du holder deg ung og frisk, burde du tenke litt på dette.

I Westminster Abbey hviler den lengstlevende personen vi kjenner til. Han het Thomas Parr, ble født i Salopp, England i 1483 og levde helt fram til november 1635. Det betyr at han ble 152 år!

Ikke bare levde Thomas et veldig langt liv, han levde også et veldig sunt, energifylt og aktivt liv. Han giftet seg med sin første kone da han var 80 år gammel. I 1605 giftet han seg på nytt, da i en alder av 122 år. Han ble far for første gang da han var 130 år gammel.

Etter Parrs død ble en engelsk lege ved navn William Harvey hyret av Kong Charles til å gjøre en obduksjon for å finne ut hvorfor Thomas Parr levde så lenge. Dr. Harveys obduksjonsrapport ble skrevet på latin og rapporten er fremdeles intakt den dag i dag. Ifølge rapporten var alle organene til Parr i perfekt stand, og tykktarmen hans var like frisk og ren som hos et barn.

«Døden begynner i tykktarmen!»
[Elie Metchnikoff – Nobelprisvinner]

Vi dusjer eller vasker oss hver dag. Vi pusser tennene hver dag. Mange av oss vasker også håret hver dag. Men de færreste av oss tenker på om innsiden vår er ren, helt til vi utvikler symptomer eller en sykdom som gir oss en vekker. Faktum er at fordøyelseskanalen vår (spesielt tykktarmen) er kroppens «avløpssystem». Dette systemet må renses regelmessig hvis vi skal holde oss sunne og friske.

 

Maksimal effekt av behandling

Ved behandling med colon hydroterapi er det nødvendig å tilføre gode bakterier som probiotika og prebiotika. Vi har ett produkt som er helt nødvendig for behandling, og dette  er Probiotic12 som er en kapsel som løser seg opp og virker i tynn og tykktarmen. 

I tillegg er det ønskelig at kunden bruker en oral probiotika som virker fra munnen og nedover i fordøyelsessystemet. Vi har både flytende probiotika og pulver som blandes med mat eller drikke. 

Vi anbefaler også alle våre kunder å bruke Aloe Vera drikke, da denne både er rensende og tilfører energi.  Aloe Vera har svært gunstige helsefordeler og er såkalt supermat. 

Vi har også superprodukter fra Universal Biology for fordøyelse og tarmhelse, og anbefaler renseprodukter og de oppbyggende produktene på det varmeste. 

På bakgrunn av utfallet av kartleggingen kan det hende at det er visse produkter du skal ha som et supplement en periode, og det er anbefalt at du investerer i egen helse og sørger for å bruke disse i henhold til din behandlingsplan. 

Vi har også gode produkter for renselse som en forlengelse av din «kickstart» for en sunnere og bedre helse, samt produkter som vedlikeholder og sørger for balanse og vitalitet. 

Det kan også være hensiktsmessig å vurdere om en av våre terapeuter i Mentora kunne vært hensiktsmessig. Vi hjelper deg med bestilling av time, eller du kan bestille time her på hjemmesiden. 

Som støtte er også boken «Slik vokser du – Bli deg selv» et godt og støttende rammeverk som kan motivere, tilføre nyttig kunnskap og skape en god prosess for deg fordi du vil tenke og føle en del rundt deg og ditt liv. Vi anbefaler at alle som mottar behandling, veiledning eller terapi, også kjøper boken og følger online kursene på www.mentora.no

 

Bergen Helhetsklinikk As med/ adv. Colon-Body- Mind.

Strandkaien 16 

5013 Bergen

 

Kontaktinformasjon

Bergen Helhetsklinikk As: Tlf. 55 70 50 60   Mobil: 948 555 96   Mobil: 90089727

Styreformann: Harald Slaatrem

Daglig leder: Christina Isdahl

Kontaktperson om konseptet: Linda Nordskog: 40 40 47 07 Epost: linda@mentora.no

 

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
28. oktober 2021
Vi har flyttet til verdens vakreste øy
Vi har flyttet til Florvågveien 109 og du kan nå bestille timer via helhetsklinikk.onlinebooq.net Vi er veldig fornøyde med de rolige omgivelsene ved sjøen og de gode rommene vi har...
26. juli 2021
Kan du skape utrolige forandringer i måten du lever på? Hva om du tok feil da du trodde at biologisk endring ikke er mulig?
Forfatter: Linda Mentora Nordskog Det sterkeste i deg er det som i elektronikk er fysikk. Du er elektrisk! Det mest saboterende i deg er systemer bygd opp gjennom vårt tankeverktøy...