Det sterkeste i deg er det som i elektronikk er fysikk.  Du er elektrisk, noe jeg skal gjenta lenger nede i teksten her.  Det mest saboterende i deg er systemer bygd opp gjennom vårt tankeverktøy som er lineært, analytisk, kritisk og ofte sort - hvitt. Disse systemene er bygd på frykt, kontroll og underlegenhet. Dermed blir det en mur av unnskyldninger, meningsløse forklaringer til feil tid og forsvarsmekanismer med bråstopp i kontakt, relasjon og kommunikasjon.  Det blir lidelse når noen som trenger nærhet og støtte, støter de som kan gi dette fra seg og det blir avstand og kritikk. Måten å overleve på er å numme, bedøve og rømme fra det som virkelig er det du ønsker. 

Kan du skape utrolige forandringer i måten du lever på? Hva om du tok feil da du trodde at biologisk endring ikke er mulig?

Forfatter: Linda Mentora Nordskog

Det sterkeste i deg er det som i elektronikk er fysikk.

Du er elektrisk!

Det mest saboterende i deg er systemer bygd opp gjennom vårt tankeverktøy som er lineært, analytisk, kritisk og ofte sort – hvitt. Disse systemene er bygd på frykt, kontroll og underlegenhet. Dermed blir det en mur av unnskyldninger, meningsløse forklaringer til feil tid og forsvarsmekanismer med bråstopp i kontakt, relasjon og kommunikasjon.

Det blir lidelse når noen som trenger nærhet og støtte, støter de som kan gi dette fra seg og det blir avstand og kritikk. Måten å overleve på er å numme, bedøve og rømme fra det som virkelig er det du ønsker.

Jeg er opptatt av at livet ikke bare er en reise, selv om det er fint å skrive dagbok og få en biografi spekket av eventyr og avkryss på Bucket listen.  Navn, jobb, familie, bolig, bil og andre ytre faktorer er biografien din. Viktig og interessant nok. Du er imidlertid mye mer enn en historie. Du er en livsessens av bevissthet. Dersom du tror meg på dette som vitenskapens Einstein og David Bohm kan bekrefte, så vil du ikke lide av begrensende trosystemer. Det gjelder «by the way» å ha oppløftende trossystemer. Noen sier de er realister, mens de glemmer at de er en del av et åpenbart mirakel. Det de mener er realisme er unaturlig og menneskeskapt, mens det de sier de ikke tror på er universets naturlige dynamikk, sykluser og prosesser av absolutt utvikling og vekst alltid og uansett.

Det er umulig å føle seg takknemlig og sint på en gang. Så ta et valg. Ditt livs gave til deg selv kan være at du velger å fokusere på det gode, vakre, fredfulle og det som gir energi.

Vårt bevissthetsnivå slik vi har utviklet oss har absolutt gitt oss frukter og gaver. Vi har lært mye, men det er nå en tid da vi kan øke bevissthetsnivået og vår forståelse ytterligere. Vi kan faktisk oppnå at vi kollektivt kan forstå kompleksiteten, sammensmeltingen og helheten som skjer i en prosess. Ergo er det viktig at hvert enkelt menneske kan heve sitt bevissthetsnivå, øke oppmerksomheten mot å leve ut sitt optimale liv slik at livskvalitet og helse er som ønsket.

Det vil alltid være motstridende krefter mellom de som vil leve autentisk og ekte med verdighet og godhet, mot umenneskelige systemer som trygghetssøkende og kontrollerte ansatte skal analysere andre og annet gjennom.

Jeg understreker at det er mange helte og heltinne historier av alt som har blitt helbredet, skapt og hjulpet i helsesystemer. Det er absolutt mulig for dette systemet å forbedre, optimalisere og skape sterkere resultater. Da er det imidlertid viktig at våre menneskelige ressurser får komme til sin rett, da både placebo og nocebo er krefter vi skal ta med i beregningen.

Mennesket er følelsesstyrt og det blir skapt hormonelle tilstander av hva mennesket føler. Ergo er helsepersonellets atferd, behandlingen av pasienter og hele atmosfæren på sykehus, sykehjem og legekontor essensiell og av aller høyeste betydning. Det er ikke bilmotorer som skal repareres, men ektefølte og hele menneskeliv med en bevissthet av overlegen intelligens i forhold til hva som har blitt skrevet i en pensumbok for leger. Relasjonskompetanse, kommunikasjonstrening og læren om endring er absolutt nødvendig å satse på i helsevesenet om vi skal lykkes med en friskere befolkning i et land der vi skulle være ved topp helse.

Legemiddelindustrien er ikke opptatt av å gi støtte til forskningen av våre indre ressurser og den naturlige organismes kompetanse og intelligente liv.  De skal åpenbart drive forretning, og de tjener mer på at vi tar en pille eller en elikstur for å døyve symptomene av det egentlige problemet. Kan staten støtte slikt arbeid? Bergen Helhetsklinikk har utviklet modeller, systemer og programmer som lett kunne oppgradert helsevesenet. Det virker som at Staten nå virkelig bryr seg om helsen til befolkningen, og da er det rimelig at private alternativ til det offentlige får støtte og et løft til å formidle sitt beste bidrag til folkehelsen.

Kjemien i oss er følelser gjennom at vi skaper hormoner ved hvordan vi har det i livet her og nå, så du er absolutt ansvarlig når du deprimerer deg over en stor eller liten hendelse. Det er naturlig å bli lei seg, så vær påkoplet og tilstede i tristheten, for så å gi deg selv støtte, omsorg og medfølelse til deg selv.  Likevel bedriver de fleste selvpining med denne atferden av deprimering, angsting, stressing og bekymring. Hvorfor gjør vi det så smertefullt å leve vårt eget liv?  Av alt et menneske har oppnådd, klart og oppnådd, så vet vi alle at vi alle utmerket godt kan klare å organisere et smil som er godt å kjenne på – og en tankerekke om noe som er godt å kjenne på.

I deg er det din livsessens som er det sterkeste og som er vitenskapens betegnelse på fysikk. Du er elektrisk, og alt er energi.  Fra din unnfangelse da du ble et frø som vokste fra din kilde var det en spinning av visdom og kollektivt bevisst, levende intelligens.  Se våre tegninger av vertox, big bang og livsrom for mer forståelse.

Mange gir bort makten over sitt eget liv til andre. det kan være foreldre, partner, familie, sjef og arbeidsplass. Dette fører dem ned på resultatlisten over posisjon i sitt eget liv. Mange velger alltid å lytte til de tilsynelatende sterkeste, autoriteten og flertallet, da det er best og tryggest å holde seg inne med eliten og maktapparatet.  Det er også mange som ukritisk lar seg manipulere og programmere av mediene og hva de ser i samfunnet på overflaten. Det er en kjent sak i pedagogisk psykologi at vi helst tar til oss mer av det vi tror på fra før.. Det er alltid mye makt og penger bak det som er synlig på overflaten, mens sannheten og andre trossystemer som har integritet og ekte autoritet ligger dypere begravd.

Har du makten i ditt eget liv? Er du regissør og sjef i forhold til hvordan du tar imot utfordringer, møter motstand og problemer? Det er egentlig lett å møte de gode tingene, og likevel strever flere med dette også. De som har bygd opp en hage hele sitt liv, kan nå slite med å sanse fruktene av alt arbeidet, og heller drukne i arbeidet som ligger foran dem.  Det er via den dypeste tilstedeværelsen og øyeblikkets perfeksjon og fred at vi virkelig lever ubetinget kjærlighet. Hvert øyeblikk kan virkelig være en nytelse om du starter å akseptere det som er, fokusere på det som er nok og det som er glede.

Det er ekstremt viktig å bli kjent med seg selv, menneskes bevissthet, psykologi og sosiologi. I dag er det en sterk polarisering, med en økende aggresjon og en ubalansert diskusjon der det ikke er rom for å forhandle om drivkraft for utvikling, vekst og virkelig helbredelse, forsoning, tillit og trygghet.  Maktspillet har aldri vært verdensomspennende med så høy risiko for utslettelse, mer egoisme og smerte. Videre har aldri flere fulgt med og mennesket vil våkne opp og se helt klart med den største ro det store bildet av hva som er sant, godt og verdig, mens det som er løgn, bedrageri og gamle historier om å ta frihet og liv blir avslørt.  Vi står tydelig i slutten av en prosess der vi avslutter en epoke, og i den nye prosessen vil alle mennesker ha en høyere bevissthet av at det er dette vi faktisk først og fremst er – bevissthet.

Jeg gløder for høyere bevissthet i mennesker. Jeg brenner for at elever kan få høyere oppmerksomhet omkring sin indre sone og hvordan alt det livet vi bærer gjennom kropp og sinn, kan styres av din usynlige og samtidig sterke livsessens.  Jeg vil formidle alt jeg rekker om hvordan hver og en  kan gjøre noe med det som de har behov for, ønsker og trenger.

Det er mulig å skape uhelse og dårlig livskvalitet. Ved å innta avhengighetsskapende substanser av lav kvalitet, og gjøre dårlige handlinger og atferd, samt unngå å gjøre gode handlinger og oppbyggende atferd, så vil du med viten og vilje styrte ditt eget liv.  Du bygger din egen grav, og det er ingen som blir med deg ned i det hullet, selv om du antagelig belaster venner og familie med ditt manglende styresett av det viktigste du har – livet ditt.

Den største kraften er altså i din kjerne der du drives mot det som engasjerer og skaper entusiasme. Ved sterke trosystemer vil du ha en kraft som er sterkere enn gamle inngrodde forestillinger om at ikke noe er mulig, samt neggete motstand.  Vitenskapen har brukt mye THE BAD FORM på å dokumentere forklaringer på menneskelige begrensninger, og når det beviselig skjer det motsatte er vitenskapen overhodet ikke interessert. Det kan gjelde tilfriskning av uhelbredelig kreft, øyetrening av svakt syn til supersyn eller helbredelse av diagnoser vitenskapen har gitt opp. Da er unnskyldningen at det sikkert var feil diagnose….

Velg og følg THE GOOD FORM. Din genetiske sammensetning, DNA, og tidligere omstendigheter i ditt liv trenger ikke å fortsette å holde deg tilbake og gjøre deg maktesløs. Lev livet ditt til fulle, vær deg selv og gjør det du vet du vil. Ph.d. Bruce Lipton er cellebiolog og har skrevet boken «The Biology of Belief».  Livet styres ikke av genene sier han, men er blåkopier og det er den usynlige, formløse, høyfrekvente, spinnende energien av ren intelligent fysikk som skaper omgivelsene til det livet som du er. Denne energien er hva du er, altså ren bevissthet. Så legg tankeverktøyet til side, og la det jobbe med sin analyse av ting og lineære forhold.  Dette betyr at du kan forandre din biologi, styrke immunforsvaret (men fyll på med vitamin cocktails og super ren og styrkende næring)  og styrke vår livskvalitet og helse.

Ved at vi endrer trossystemer, mindset og begynner å drifte våre liv på bedre måter, vil endringer skje på alle nivå, og vi kan i følge Lipton, ha kraft til å overstyre vår genetiske arv og DNA på cellenivå.  Dette kan du lære om hos Bergen Helhetsklinikk og Linda Mentora Nordskog med team, og du kan trene deg på Helhetsweekender og seminarer.

De psykologiske krykkene er over alt, altså disse problemene som bare står i veien for lykke og suksess.  Psykologiske krykker er unnskyldninger, bortforklaringer og det er psykosomatiske symptomer og sykdommer, samt en rekke livsstilssykdommer. Det er altså valgt problemer, mer eller mindre bevisst, der det er mulig å bli fri, frisk og få en tilnærmet god helse og livskvalitet (noe avhengig av fysiologiske fakta).

I stedet for å se og ta det åpenbare problemet eller behovet på alvor, for så å fokusere maksimalt på å løse det så optimalt som mulig, vil de aller fleste se bort, feie under teppet og kaste frem unnskyldninger og forklaringer for det motsatte av ønsket. Hvordan kan vi holde på å gasse og bremse så mye på en gang, sabotere oss selv og unngå vår egen viten om hva som driver oss og gir oss glede og fred?

Folk har aldri før trengt oss mer enn nå, og Bergen Helhetsklinikk og vårt team jobber med å kunne tilby onlineprogram, kurs og komme til bedrifter og organisasjoner. Vi holder til online og vi holder til i Strandkaien 16, samt på andre ulike arenaer for formidling.

 

Velkommen til et helt nytt liv.

 

Følg oss i dine prosesser.

 

 

Beste hilsen Linda Mentora Nordskog

www.bergenhelhetsklinikk.no

www.mentora.no

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs

No Image
8. desember 2021
Linda Mentora Nordskog tilbyr seminarer med helserelaterte tema sammen med gjesteforelesere
Merker du at det virkelig er på tide å treffe folk og snakke sammen om både lette, dype, interessante og engasjerende saker? Vi trenger å møtes nå, og vi legger...
10. august 2020
Hva er en av de største utfordringene ved å være sensitiv? Her er 4 trinn som hjelper.
Vi kan være sensitiv mot mye forskjellig, men en av de mest utfordrende områdene er ikke nødvendigvis mat eller dyr. Vår sensitivitet kan bli sterkt aktivert i møtet med andre...
Riktig fokus
24. oktober 2018
Provoserer du deg selv? Finn rett fokus
Trolig bedriver du å provosere deg selv! Ja, mange kan opprøre seg selv, hisse seg opp, deprimere seg selv og skremme seg selv. Det er ikke måte på hvor mye...