COLON –> fordøyelse, tarmhelse og et rent, naturlig og optimaliserende kosthold

https://www.mentora.no/the_good_inside_shop

Naturlige produkter fra det beste i naturen lønner seg, og spesielt zeolite produktene her gir en helsefremmende, skånsom og helt trygg behandling.  Fortsett med Super Green Juice for å bygge opp, og sørg for å rense ut tungmetaller og alle positivt ladede partikler.

Det er svært viktig at tykktarmen ikke lagrer gammel avføring og gift lenger enn høyst nødvendig, da dette kan gå inn i blodbanene og påvirke organene. Dette ligger bak en rekke symptomer som f.eks. utmattelse, allergi, hudplager, hodepine, kvalme, magesmerte og tarmplager.

Gjennom behandlingen med disse produkter har du mulighet til å ha en utmerket tarmhelse, dersom du også tar vare på deg selv gjennom kost, mosjon og lavt stresnivå. Dette vil igjen gi deg stor helseeffekt gjennom at tarmen administrerer ca 80% av ditt i immunforsvar, noe som vil forhindre sykdom, virke livsforlengende og gi mer energi da kroppen ikke trenger å bruke så mye energi og ressurser på interne forhold ved bekjemping av indre bakterielle trusler.

Det er typer av våre livsbegivende bakterier som virker nedbrytende på vår helse. Videre vil en god tarmhelse bidra til å gi deg den psykiske balansen du ønsker og den fysiske energien du trenger for å ha overskudd og lyst til å være i aktivitet, enten det er på jobb eller i fritiden.

Tarmen har nest størst nervesystem, og bare hjernen har et større nervesystem, noe som underbygger hvor viktig rolle tarmen spiller i vårt liv. Dårlig tarmhelse vil gi helseplager som eskalerer, og colon hydroterapi er en effektiv og genial quickfix som hjelper de fleste etter bare 3-6 behandlinger.

Vi tilbyr disse produkter her:https://www.mentora.no/the_good_inside_shop , både i forhold til forebygging, behandling av helseplager, vektreduksjon, sunnhet og fysiologi / kosthold og helseoptimalisering for de sunneste og sterkeste. Colon hydroterapi gir også fornyelse gjennom forbedring av hudkvalitet, energi og velvære, og det er en boost for godt humør, glede og lykke da det gir en kickstart til senteret som styrer behagelige og ubehagelige følelser.

Mer om Colon og zeolite; Pure Body Extra, Pure Body og Fulvic Minerals +

Colon med  Pure Body Extra, Pure Body og Fulvic Minerals +er en behandling som hjelper deg med å få renset kroppen innenfra. Husk at selv om du har renset tykktarmen med noen behandlinger, ligger det giftstoffer i blodet, musklene og organene m.m. Og giftstoffer herfra vil ende opp i tarmen igjen, og derfor er det viktig å ta behandlinger over tid og det er klokt å ta noen behandlinger i løpet av året selv for deg som lever svært sunt.  Første gang er  det 3-6 mnd som anbefales, men for de som sliter med sykdom er det viktig å holde på over tid. Det er eksempler på mennesker som har blitt friske etter 18 mnd. bruk osv.

Tungmetaller, slaggprodukter og giftstoffer renses vekk og hjelper kroppen med sin naturlige detoxing helt til cellenivå.

Linda Nordskog hjelper deg med hele deg. Du kan få et massivt kartleggingsskjema for større selvinnsikt og forståelse av helheten, og alt du kan gjøre selv, samt at du kan få en veiledningstime basert på dine svar.