COLON HYDROTERAPI

Colon hydroterapi er en fantastisk behandling for kropp og sinn. Noen blander colon hydroterapi med colonscopi som er en undersøkelse som kan gi fatale følger, mens colon hydroterapi er en helsefremmende, skånsom og helt trygg behandling.

Det er svært viktig at tykktarmen ikke lagrer gammel avføring og gift lenger enn høyst nødvendig, da dette kan gå inn i blodbanene og påvirke organene. Dette ligger bak en rekke symptomer som f.eks. utmattelse, allergi, hudplager, hodepine, kvalme, magesmerte og tarmplager.

Colon hydroterapi behandlingen gir deg mulighet til å ha en utmerket tarmhelse, dersom du også tar vare på deg selv gjennom kost, mosjon og lavt stresnivå. Dette vil igjen gi deg stor helseeffekt gjennom at tarmen administrerer ca 80% av ditt i immunforsvar, noe som vil forhindre sykdom, virke livsforlengende og gi mer energi da kroppen ikke trenger å bruke så mye energi og ressurser på interne forhold ved bekjemping av indre bakterielle trusler.

Det er typer av våre livsbegivende bakterier som virker nedbrytende på vår helse. Videre vil en god tarmhelse bidra til å gi deg den psykiske balansen du ønsker og den fysiske energien du trenger for å ha overskudd og lyst til å være i aktivitet, enten det er på jobb eller i fritiden.

Tarmen har nest størst nervesystem, og bare hjernen har et større nervesystem, noe som underbygger hvor viktig rolle tarmen spiller i vårt liv. Dårlig tarmhelse vil gi helseplager som eskalerer, og colon hydroterapi er en effektiv og genial quickfix som hjelper de fleste etter bare 3-6 behandlinger.

Vi tilbyr colon hydroterapi, både i forhold til forebygging, behandling av helseplager, vektreduksjon, sunnhet og fysiologi / kosthold og helseoptimalisering for de sunneste og sterkeste. Colon hydroterapi gir også fornyelse gjennom forbedring av hudkvalitet, energi og velvære, og det er en boost for godt humør, glede og lykke da det gir en kickstart til senteret som styrer behagelige og ubehagelige følelser.

Mer om Colon Hydroterapi

Colon hydroterapi er en behandling som hjelper deg med å få renset kroppen innenfra. Husk at selv om du har renset tykktarmen med noen behandlinger, ligger det giftstoffer i blodet, musklene og organene m.m. Og giftstoffer herfra vil ende opp i tarmen igjen, og derfor er det viktig å ta behandlinger over tid og det er klokt å ta noen behandlinger i løpet av året selv for deg som lever svært sunt.

Behandlingen er hygienisk, smertefri og diskret. Kundene våre kan være spente før sin første behandling, men blir svært godt ivaretatt og trygget. De blir informert om hva som skal skje, og det er ingen overraskelser. Dette fører til at de ser frem til neste behandling, og vi får svært gode tilbakemeldinger.

Slaggprodukter og giftstoffer skylles vekk og hjelper kroppen med sin naturlige detoxing helt til cellenivå.