Helhetsterapeut og energimaster Thore Helland

God helse og livskvalitet er uvurderlig.  Energimaster og helhetsterapeut Thore Helland tilbyr oppmerksomhetstrening,  helserehabilitering og livsglede-stimulering sammen med Team Mind med Linda Mentora Nordskog i spissen som fagansvarlig pedagogisk – psykologisk veileder.
De jobber som team, eller hver for seg, og tilbyr både kurs, foredrag og individuelt tilpasset livsglede-stimulerings/opplegg. Tilbudet er for alle, men særlig rettet mot personer som har livsvansker/ balanse- forstyrrelser eller dem som ikke ønsker å bruke medikamenter, selvmedisinering eller bedrive sabotørvirksomhet gjennom avhengighet eller isolasjon.
Dette gjelder både barn, ungdom og voksne. Noen trenger å trene opp evnen til å leve livet etter stressende og traumatiske hendelser, overbelastning, tap og skuffelser.

Denne mentale og emosjonelle helhetstreningen er og gunstig for idrettsutøvere og andre høytpresterende personer som vil yte enda bedre. Denne oppmerksomhetstreningen og svært effektive stimuleringen er dessuten effektivt for personer som bare vil optimalisere helsen og livskvaliteten, eller relasjoner og atmosfære i livet. Forskning viser at det å jobbe med seg selv og «prime» dagen sin er spesielt gunstig for barn, ungdom og voksne som har nedsatt helse og livskvalitet.