EFT – EMOSJONELLE FRIGJØRINGSTEKNIKKER

EFT (Emotional Freedom Techniques) er en form for energipsykologi. EFT blir ofte beskrevet som en form for psykologisk akupunktur, hvor det ikke brukes nåler, men terapeuten tapper på bestemte punkter. Energipsykologiske teknikker skaper prosesser via kroppens energisystem. EFT arbeider via kroppens energisystem. Historien bak energi terapier går tilbake til bronsealderen. Det er funnet skriftlige kilder i Kina som går tilbake til minst 200 år f.Kr. I 1991 ble en mumie funnet i Alpene. Denne hadde tatoveringer på kroppen som tilsvarer meridianene som brukes i akupunktur og akupressur eller behandling av smerte. Mumien har blitt datert til 3000 år f.Kr. Det foreligger også bevis i India for bruk av energiterapi som er flere tusen år gammel. Anvendelsen av energiterapi er et verdensomspennende fenomen. 

EFT ble videreutviklet fra TFT (tankefeltterapi). EFT brukes i et bredt spekter av problemstillinger som spenner seg fra fobier via post traumatisk stress lidelse til ulike tilstander og smerter. EFT er rettet mot de underliggende årsakene til problemene, det vil si den energetiske forstyrrelsen. De fleste problemer antas å ha den samme grunnstruktur – en underliggende energisk forstyrrelse.