FORDØYELSE

En svært høy andel nordmenn sliter konstant eller i perioder med fordøyelse, mage og tarmhelse. De konvensjonelle medisinske behandlinger kan ikke hjelpe alle, og Bergen Helhetsklinikk tilbyr en alternativ tilnærming basert på prinsippene for helhetlig og tverrfaglig helsetilnærming der kropp og sinn henger tett sammen.

Konkret jobber vi for at kortisolnivået senkes til akseptabelt nivå, samt at vi sørger for rens og opparbeiding av en livsstil som fremmer kropp og sinn, samt gir rom for at klienten kan få behov tilfredsstilt. Blant temaene som dekkes er forholdet mellom følelser og tarmfunksjoner, biologiske rytmer og nevromuskulær integrasjon, og betydningen av diett.

Vårt fagteam består blant annet av psykoterapeuter, lege, sykepleiere, ernæringsfysiolog, helsecoacher og personlig trenere. Vi kan hjelpe hele deg og det anbefales at du benytter våre tjenester over tid, slik at du finner de behandlerne og behandlingsformene som passer akkurat deg optimalt.

Veronica Solberg
Veronica er sykepleier og utfører colon hydroterapi, forsamtaler og oppfølging rundt avdeling Colon sine fagområder.