GRUPPETERAPI

Gestalt gruppeterapi. Bergen Helhetsklinikk ønsker å tilby faste gestaltgrupper der grupper på 8 møtes jevnlig for å jobbe med seg selv sammen med andre. Gruppene er enten hver uke, annenhver uke eller tredjehver uke, og dette er et rimelig alternativ til terapi, samtidig som det er effektivt og jobbe med seg selv i slike grupper som også har en del psykoedukasjon. Gruppeterapi med gestaltterapi gir erfaringsmessig en sterk personlig vekst, mange eureka øyeblikk og en sterkt voksende kompetanse både kommunikativt, relasjonelt og deltakerne blir mer fleksible, balanserte, klare og tydelige. 

Slik blir de mer i kontakt med seg selv og hvem de er, og hva de ønsker, og i det terapeutiske grupperommet kan de øve seg på å gjøre det de ønsker å leve ut i det virkelige livsrommet. Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa, og har spredning over hele verden. Gestaltterapi har en særlig solid forankring i veiledning i offentlig og privat sektor, næringsliv, bedriftsledelse, endringsarbeid som flytting,omorganisering og sammenslåing – og alle former for opplæring. Bergen Helhetsklinikk tar oppdrag for fylkeskommune, kommune, BKK, Aker Solution og mange andre. 

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.