Organisasjonsutvikling

Bergen Helhetsklinikk tilbyr skreddersydd organisasjonsutvikling, og har flere måter å arrangere det på. Vi tilbyr en uforpliktende og kostnadsfri samtale angående hva som er behovet og ønsket.

Vi tilbyr organisasjonsutvikling, der ledergruppe, prosjektgruppe eller eiere kan utforske og utvikle sin identitet i sin rolle på arbeidsplassen slik at det blir en best mulig flyt, skaperkraft og måloppnåelse. Vi hjelper bedriften med å få til gode relasjoner og godt samspill, på individ- og systemnivå. Vi bruker psykoedukasjon og underviser i taktikk og strategi etter de fenomenene som vi kan observere i deres team og organisasjon. Vi ser på utfordringer og konflikter som muligheter, og jobber med dem fenomenologisk og ressursorientert. Ved at de ansatte lærer viktigheten av en høyere oppmerksomhet og kontakt med seg selv og andre, vil øvelsene der vi trener på å øke sansevarheten bringe ny energi og relasjonell kompetanse til teamet og organisasjonen.

Vi jobber med prosess og ressursorientert organisasjonsutvikling, og kan sette i gang utvikling og intervenere de mekanismene organisasjonen trenger til enhver tid. Vi vil bidra til å utvikle ferdigheter og kompetanse i å se både helheter og deler i organisasjonen. Alle organisasjoner har en kultur, og det å kartlegge denne, hva dere vil beholde og ta vare på, og hva dere vil gi slipp på og endre til sterkere ressurser, er meningsfylt og gir håp og energi i de øvelsene og treningene vi setter opp.