Familieutviklingsprogrammet med læren om å leve sammen for par som sliter

Helhetsklinikken Colon Body Mind:  Stine Lexander Hernes tlf. 456 61 174 er kontaktperson for drift og salg.