Ressursteam for ungdom

Vi har et nettverk og en rekke ressurspersoner som vi kan tilknytte til prosjekter.

Ved en helhetlig og åpen holdning, en ressurs og prosessfokusert metode, kan vi få til det som andre tror er vanskelig.

Vi forholder oss til viten, væren, helhet og kompleksitet, sammen med at vi har ressurser og potensial i oss som kan skape endringer.

Ergo kan vi sammen tenne gnisten i de som har mistet troen på seg selv og livet, ved å gi dem viten om at de kan og at sammen er vi sterke.