SAMTALETERAPI

Det har blitt populært å gå i terapi, og samtaleterapi betyr at du møter din terapeut alene. Terapeuten har taushetsplikt, og terapirommet blir som et laboratorium eller treningsrom for mental trening og for utforsking av egne følelser, tanker og kroppslige fornemmelser. Et mål er en høyere bevissthet, oppmerksomhet eller «awareness». Da vil en rett og slett fungere mer optimalt, og gå i den retningen i livet som en ønsker.

Gestaltterapi har blitt populær for folk som ikke har de største psykiske problemene, men mange med angst, depresjon og andre psykiske utfordringer har erfart at gestaltterapi kan hjelpe dem svært godt.

Det samme gjelder kognitiv terapi. Her er det både svært velfungerende mennesker som kommer, og de som har psykiske plager.

Mange tror enda at terapi er for folk med alvorlige, psykiske problemer. De metodene som blir brukt i terapi er for bra til bare å bruke på alvorlig syke mennesker, slik grunnleggeren av gestaltterapi, F. Perls, uttalte.

Det er faktisk slik at de fleste sliter med noe, og det er ulikt fra person til person hvor mye det påvirker livsutfoldelsen. Uansett vil det være en god investering og arbeide med det som er uferdig eller som påvirker oss dårlig. Da kan det bli ferdig, legges bak oss og livet kan gå så mye lettere.

I møte med din terapeut vil du få hjelp og støtte til å utforske det du sliter med og finne din måte å håndtere og møte livet ditt på.

I begynnelsen savner du kanskje å få råd, forslag til hvordan du bør handle. Det kommer ikke til å skje. Har du fått råd noen gang? Fulgte du det? I tilfelle du gjorde de: hjalp det?

Vår filosofi er at ingen kan vite hva som er rett for et annet menneske, det svaret ligger i mennesket selv. Men vi kan støtte deg til å finne din sannhet, din vei, ut fra dine verdier.Mange går også med drømmer og planer de aldri får satt ut i livet. De mangler kanskje tro på seg selv, selvstøtte til å prøve noe nytt. Så venter de ofte på at noe utenfor dem selv skal skje, uten å ane at forandringen må komme innenfra, fra dem selv. Det gledelige svaret er at magien ligger i hver enkelt av oss. Bare vi kan skape det livet vi ønsker oss.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/30/langt-storre-effekt-av-terapi-alene-enn-medisin-og-terapi/

Linda Nordskog
Psykoterapaut, mental trener og mentor. Erfaring innen psykiatri, rus, krisearbeid, barnevern og oppfølging av ungdom.